Bericht van de burgemeester

Beste inwoners van Baarn,

Het is al even geleden dat ik u een open brief schreef over de situatie rond het coronavirus. We stonden toen nog voor een uiteindelijk veelbewogen winterperiode. Er waren nieuwe besmettingsgolven en varianten van het virus die zorgen met zich meebrachten, zowel voor de gezondheid van dierbaren en bekenden als voor behoud van bedrijf, werk en inkomen vanwege de voortdurende maatregelen.

Als gemeentebestuur bieden wij een luisterend oor voor de zorgen die in de Baarnse samenleving spelen. De komende tijd hebben collegeleden ‘wandelgesprekken’ waarbij een collegelid en een inwoner of ondernemer afspreken om elkaar ergens in de buitenlucht te ontmoeten om tot een goed gesprek te komen. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze contact houdt met de samenleving. Wilt u ook graag een wandelgesprek met een collegelid? Geef dit dan door via het e-mailadres bestuurssecretariaat@baarn.nl of bel het gemeentehuis tijdens openingsuren, tel. 035-5481611. 

De afgelopen winterperiode ben ook ik getroffen door het coronavirus, waardoor ik enige tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Van de heftigheid van het ziektebeeld, ben ik flink geschrokken. Ik ben inmiddels weer gelukkig bijna volledig aan het werk, maar werk nog altijd aan mijn volledig herstel.

Gelukkig is er ook goed nieuws, zoals de start van de vaccinaties. Eerst voor de meest kwetsbare groepen en medewerkers in de zorg en gaandeweg voor steeds meer mensen. Het is een ontwikkeling die ons, naar ik hoop, leidt richting een uitweg uit deze crisis – naar een tijd waarin weer meer mag en kan. Waarin winkels en horeca ruimer open kunnen en onze bewegingsvrijheid op een veilige manier weer toe kan nemen. We merken allemaal dat dit met de nodige hobbels gaat, dat is heel vervelend en vraagt heel veel van ons doorzettingsvermogen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het perspectief positief is en ik kijk daar met u reikhalzend naar uit.

Enkele voorproefjes van de toekomst zijn ook in Baarn al gestart. Kasteel Groeneveld deed mee aan een landelijke test van de Rijksoverheid om een beperkt aantal bezoekers binnen toe te laten na vooraanmelding en een negatieve coronatest. Ook theater De Speeldoos doet mee aan deze proef met een aantal voorstellingen voor een recent getest publiek.

Afgelopen zaterdag werd de test bij Kasteel Groeneveld echter ruw verstoord door een onaangekondigde demonstratie. De situatie die ontstond, waarbij een zeer grote groep mensen bij elkaar kwam en door het dorp ging lopen, was zeer onwenselijk. Het recht om te demonstreren is een heel belangrijk grondrecht, maar wel in overleg met de gemeente. Het is nodig om afspraken met elkaar te maken zodat ik als burgemeester de openbare orde en veiligheid kan waarborgen. Demonstraties moeten altijd worden aangevraagd en voldoen aan verschillende voorschriften. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zijn demonstraties ook in Baarn niet toegestaan.

Ondertussen moeten wij volhouden en de coronamaatregelen blijven volgen, ook nu het voorjaar zich aandient. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om maatregelen in de buitenruimte op een verantwoorde manier te versoepelen. Maar ook dan blijven de basisregels van belang. Dus: houd anderhalve meter afstand, was uw handen regelmatig,  vermijd drukke plekken, blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Let op uzelf en blijf daarbij oog houden voor de ander.

Hartelijke groet,

Mark Röell

Burgemeester van Baarn