Bladcampagne start op maandag 12 november

Zoals elk jaar, gaat de gemeente weer aan de slag om het blad van gemeentebomen op te ruimen. Jaarlijks voert de gemeente Baarn zo’n duizend ton blad af. Dit wordt verwerkt tot nuttig compost.

Blad in uw tuin is gezond

Bladeren zijn goed voor de voedingsbodem in uw tuin. Laat dus waar mogelijk het blad in de tuin liggen en verteren of maak er een composthoop mee om later weer te gebruiken. Dat is een milieuvriendelijke kringloop en het kost minder geld.

Blad weghalen verstoort die natuurlijke kringloop, want allerlei bodemleven heeft de bescherming van het blad nodig. Bovendien beschermt de bladlaag de bodem tegen uitdroging en is blad een ideale bescherming voor bollen en vaste planten

Net als de voorgaande jaren doet de gemeente daarom een dringende oproep om het blad zoveel mogelijk te laten liggen en in uw tuin te laten verteren.

Blad aanbieden (zonder takken)

Om milieu en kosten te besparen zijn de regels rond bladruimen een paar jaar geleden aangescherpt. Uitgangspunt is dat iedereen zelf zorgt voor afvoer van zijn eigen blad, bijvoorbeeld in uw groene container. In boomrijke lanen is het niet te vermijden dat er ook bladeren van gemeentebomen in de tuin vallen die u, ondanks de oproep het blad te laten liggen, toch kwijt wilt. Blad van gemeentebomen kunt u hierom uiterlijk in het weekend van 1 en 2 december aan de weg leggen. Het blad wordt dan eenmalig verwijderd vanaf maandag 3 december. Nieuwe bladhopen van particulieren worden niet opnieuw verwijderd.

Zorgt u er voor dat er geen takken in de bladhopen liggen. Als er takken of ander tuinafval in de bladhopen terecht komt, dan worden deze niet meegenomen, omdat de bladruimmachine hierdoor verstopt raakt.

Uitvoering van de werkzaamheden                                    

Wij streven er naar dat vóór de kerstdagen al het blad van de gemeentelijke bomen is opgeruimd. Wij ruimen om veiligheidsredenen ook het blad op van wegen, de voet- en de fietspaden. Ook de gemeentelijke gazons maken wij bladvrij. In de plantsoenen en tussen de heesters laten wij het blad liggen om te verteren.

Afvoerputten en kolken

Ondanks de inzet van de medewerkers kunnen afvoerputten en kolken af en toe verstopt raken. U kunt een handje helpen door het blad weg te scheppen van de putten. Zijn er na de bladcampagne nog steeds verstopte kolken of afvoerputten, dan kunt u dit melden via de website www.baarn.nl  (Melding Woon- en Leefomgeving) of telefonisch via het centrale nummer (035) 548 16 11.