Bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere naar aardwarmte

Langs een lijn die loopt tussen Utrecht en Almere vindt dit voorjaar in opdracht van de Rijksoverheid seismisch bodemonderzoek plaats om te bepalen of de bodem in onze regio geschikt is om aardwarmte te winnen. Het project vormt de eerst fase van het nationale onderzoek 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN). Uitvoerder Energie Beheer Nederland (EBN) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de lijn waarlangs de test loopt - grofweg langs de snelweg A27 - in kaart gebracht. Deze zogeheten testlijn loopt in totaal door acht gemeenten, waaronder Utrecht, De Bilt, Baarn, Hilversum en Eemnes. De testlijn passeert de gemeente Baarn in het uiterste westen van de gemeente - het overwegend bosrijke gebied vlak tegen de grens met de gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland. EBN vraagt vooraf toestemming aan eigenaren van percelen die geschikt zijn voor een meting.

Het seismisch onderzoek gaat komende tijd van start. In de bodem worden smalle gaten van tien tot twintig meter diepte geboord. Daarin worden kleine hoeveelheden springstof tot ontploffing gebracht. Via grondmicrofoons (geofoons) leveren de geluidsgolven informatie op over de structuur van de ondergrond. In de directe omgeving kan een doffe plof te horen zijn en van dichtbij kunnen lichte trillingen worden gevoeld. De verwachting is dat het onderzoek drie tot vier weken duurt. 

Aardwarmte, ook geothermie genoemd, is het gebruik van warm water uit de ondergrond. Dit kan gebruikt worden om huizen en gebouwen mee te verwarmen. De Rijksoverheid ziet het als duurzaam alternatief voor aardgas en kolen en wil aardwarmteprojecten bevorderen.

Meer informatie over het onderzoek vindt u in de lijst met vragen en antwoorden van uitvoerder Energie Beheer Nederland (EBN) die u hieronder kunt downloaden.

Meer informatie over het SCAN-onderzoek vindt u ook op www.ebn.nl/scan. Daar vindt u ook een schade- en klachtenprotocol. Heeft u urgente vragen over de uitvoering van het seismisch onderzoek, dan kunt u 24/7 contact opnemen met het SCAN-team via het telefoonnummer 030-233 9013. Als u anderszins vragen heeft, dan kunt u een email sturen naar scan@ebn.nl of bellen met 030-233 9000.