Burgemeester Röell hervat deel van zijn werkzaamheden

Burgemeester Mark Röell zal vanaf vandaag, maandag 1 februari, een deel van zijn werkzaamheden hervatten en ondertussen werken aan verder herstel. De heer Röell moest begin december tijdelijk zijn werkzaamheden neerleggen wegens gezondheidsklachten als gevolg van COVID-19. De taken van de burgemeester werden gedurende de afgelopen periode waargenomen door locoburgemeester Erwin Jansma. Inmiddels is burgemeester Röell voldoende hersteld om weer gedoseerd taken op te pakken, te beginnen met de portefeuille Openbare orde & Veiligheid en taken verband houdend met de coronamaatregelen.

Zijn overige werkzaamheden, waaronder representatieve taken en het voorzitten van de collegevergadering, worden eerst nog waargenomen door de locoburgemeester en overige collegeleden. De plaatsvervangend voorzitter zal ook in februari de vergadering van de gemeenteraad voorzitten.