Centrumcoöperatie en gemeente onderzoeken collectieve inzameling bedrijfsafval

De Coöperatie Ondernemers Centrum Baarn onderzoekt in samenwerking met de gemeente Baarn of het aantal afvalinzamelaars in het centrum van Baarn teruggedrongen kan worden. Ondernemers in de Laanstraat en aangrenzende straten hebben hierover deze week een enquête per e-mail ontvangen.

Verkeersveiligheid

Sinds RMN geen bedrijfsafval meer inzamelt in het centrum van Baarn, hebben winkeliers en andere ondernemers ieder voor zich een contract met een afvalinzamelaar. Dat leidt tot af- en aanrijden van veel verschillende commerciële vuilniswagens. De gemeente en de centrumcoöperatie hebben de handen ineen geslagen om het aantal verkeersbewegingen in het winkelcentrum te beperken. Ze hopen samen met de ondernemers een manier te vinden om het bedrijfsafval collectief in te zamelen.

Enquête

De eerste stap is dat alle centrumondernemers per e-mail gevraagd is een vragenlijst in te vullen over hun eigen afvalcontract en of zij bereid zijn deel te nemen aan een vorm van collectieve inzameling. De gemeente en de ondernemersvereniging onderzoeken in de tussentijd welke collectieve vormen mogelijk zijn. Daarbij kijken zij naar hoe andere steden dit probleem in hun centrum hebben opgelost. Het streven is om voor de zomer een oplossing gevonden te hebben waar zoveel mogelijk ondernemers aan mee willen werken.

Centrumondernemers & -winkeliers die nog geen e-mail ontvangen hebben, kunnen dit melden via info@centrumbaarn.nl