College zet scherp in op verwijderen baggerspecie

Dit item is verlopen op 14-04-2017.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de uiterste maatregel die zij kan nemen nu blijkt dat de bedrijven Schilder B.V. en Geologistiek B.V. de afspraken rond het verwijderen van bagger in de Eempolder opnieuw niet zijn nagekomen. Er worden dwangsommen opgeëist van € 225.000,- per week als op 22 maart 2017 om 18.00 uur nog niet alle bagger is verdwenen. De dwangsommen kunnen oplopen tot  maximaal € 1.125.000,-.

Het verwijderen van baggerspecie en zand door Schilder B.V. en Geologistiek B.V. speelt al enige tijd. Inmiddels is al 90% van de bagger afgevoerd. Voor de resterende 10% had de gemeente Baarn uitstel verleend tot uiterlijk 15 maart 2017, 18.00 uur. Bij controle door de RUD (milieudienst) bleek dat op dit tijdstip de resterende baggerspecie en zand nog niet was afgevoerd.

Broedseizoen

De activiteiten rond het baggerdepot vinden inmiddels plaats tijdens het broedseizoen dat officieel op 15 maart jl. is begonnen. Als mocht blijken dat er vogels in het gebied aanwezig zijn die worden verstoord, is sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is bevoegd om hierop te handhaven. Er is een melding gedaan bij de provincie van de werkzaamheden bij het baggerdepot.

Verantwoordelijkheid Schilder B.V. en Geologistiek B.V.

Schilder B.V. en Geologistiek B.V. kunnen de activiteiten blijven uitvoeren. Er zijn geen berichten dat er in of direct nabij het gebied vogels zijn die er broeden.