Controle hondenbelasting is van start

De controle hondenbelasting is weer van start. Doel is om huis aan huis te controleren of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is. De taak van de controleur is om te beoordelen of aangifte is gedaan voor het juiste aantal honden. De controleur zal daarom ook adressen bezoeken waarvan bij de gemeente al hondenbezit bekend is.

De verwachting is dat de controleur meerdere maanden nodig zal hebben om zijn werkzaamheden uit te voeren. De controleur zal zich legitimeren met een legitimatiepas van de gemeente Baarn.

De opbrengst van de hondenbelasting

Uit de opbrengst worden ook zaken bekostigd waarvan hondenbezitters profijt hebben. Het gaat onder andere om:

  • het ter beschikking stellen van de hondenpoepzakjes (de zogenoemde Bello-automaten), waarmee wordt getracht de hoeveelheid hondenpoep te beperken;
  • het houden van toezicht op het naleven van de regels die voor hondenbezitters gelden, onder ander door gemeentelijke BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar);
  • de behandeling van klachten over hondenoverlast en het geven van voorlichting aan hondenbezitters.

Het restant van de opbrengst wordt aan de algemene middelen toegevoegd.

Meer informatie

U kunt uw hond met uw DigiD-gegevens aan- en afmelden voor de hondenbelasting. Ook vindt u op onze website meer informatie over het uitlaten van uw hond in Baarn. Heeft u nog vragen over de hondenbelasting? Neem dan contact met ons op.