Coronasteun voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Baarn die vanwege de corona-beperkende maatregelen in grote financiële nood zijn, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties. Ook organisaties die nog niet eerder subsidie ontvingen van de gemeente komen in aanmerking.

Wethouder Hugo Prakke: “Onze gemeente kent een rijk en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties. Daar zijn we trots op en dit willen we behouden.” De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving; we kunnen met zijn allen minder doen en organiseren en veel organisaties lopen hierdoor inkomsten mis. Een aantal Baarnse organisaties is in 2020 door de coronacrisis in financiële nood geraakt. Wethouder Prakke: “Gelukkig kunnen we hen ondersteunen via budget vanuit de rijksoverheid. Dat doen we via een tijdelijke subsidieregeling "Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020". Zo garanderen wij het voortbestaan van de organisaties.”

Subsidie aanvragen via de gemeentesite

Organisaties kunnen de subsidie van 8 maart tot en met 15 april 2021 aanvragen via de gemeentelijke website. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij moeten organisaties aantonen dat zij eind 2020 geen of bijna geen financiële middelen hadden en dat dit veroorzaakt werd door de corona-beperkende maatregelen. In totaal is € 170.000 beschikbaar. Bedrijven en organisaties met een winstoogmerk worden uitgesloten van de subsidieregeling. Voor hen heeft de rijksoverheid andere regelingen in het leven geroepen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in de regeling

Corona

De coronapandemie zorgt voor een unieke situatie. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de Baarnse maatschappelijke organisaties, past de gemeente maatwerk toe bij het behandelen van de aanvragen. Deze tijdelijke subsidieregeling heeft betrekking op de financiële situatie tot en met 31 december 2020. Ook in 2021 zijn er corona-beperkende maatregelen voor organisaties, wat impact heeft op hun financiële situatie. De gemeente bekijkt op een later moment of de subsidieregeling een vervolg krijgt voor 2021.