Coronavirus: hulp voor ondernemers

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn er meerdere maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te steunen. 

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en inkomens te  beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen  doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.  

Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar u terecht kunt voor de landelijke regelingen. Veelgestelde vragen vindt u hier

Noodmaatregel voor ondernemers/zzp'ers via de uitvoeringsorganisatie BBS

Zelfstandige ondernemers in Baarn, Bunschoten en Soest met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest: Noodmaatregel voor ondernemers

Heeft u dringende vragen of direct hulp nodig, dan kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411. Wij verzoeken u om niet naar BBS toe te komen om het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. 

Coronacalculator

Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming kunnen helpen. De tool geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en is te raadplegen via www.coronacalculator.nl.

Uitstelmogelijkheid betaling aanslag gemeentelijke heffingen voor Baarnse ondernemers en ZZP'ers

De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2020.

Wat u moet doen om uitstel aan te vragen

Bent u ondernemer en komt u in de problemen door het coronavirus? Vul dan via onderstaande link het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier met DigiD

Aanvraagformulier met e-Herkenning

Aanvraagformulier zonder DigiD of e-Herkenning

Maatregel horeca en voedingsmiddelenbranche

Het college heeft besloten tijdelijke standplaatsvergunningen versneld af te geven aan ondernemers uit de horeca en voedingsmiddelenbranche. Baarnse bedrijven kunnen tot nader order binnen 1 werkdag een tijdelijke standplaatsvergunning krijgen.

Wanneer u een tijdelijke standplaatsvergunning wilt aanvragen kunt u contact opnemen met Corlijn Doedens via evenementen@baarn.nl of bel 06-42230909.

Utrecht Region Economische Corona Alliantie

Om ondernemers uit de regio Utrecht zo goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke periode, is relevante en betrouwbare landelijke, regionale en plaatselijke informatie gebundeld op de website Utrecht Region Economische Corona Alliantie.

Aanvragen Corona-Overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Meer informatie vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en bedrijven vindt u hier