Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Wat doet de gemeente Baarn aan duurzaamheid? De gemeente wil in 2030 zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, maar doet zij samen met bedrijven, organisaties en inwoners.

Voorbeelden?

Vijftig procent minder verpakkingsafval op Baarnse basisscholen!

Aan het begin van het schooljaar kregen leerlingen van Baarnse basisscholen duurzame drinkbekers en lunchtrommeltjes. De scholen doen al enige tijd mee aan de actie 'afvalvrije scholen'. De Gemeente Baarn ondersteunde deze actie en betrok B-Slim (GGD) erbij. Met de insteek: drink gezond en verminder het afval! Dat blijkt resultaat te hebben: er is een vermindering van het verpakkingsafval (PMD) van ruim 50 procent. Een mooi resultaat!

Baarnse Klimaatconferentie

De lokale energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft het initiatief genomen om een Baarns Klimaatakkoord op te zetten. Al veel bedrijven en organisaties hebben net als de gemeente toegezegd om deel te nemen. De gemeente ondersteunt het initiatief. De Baarnse Klimaatconferentie – waar het Klimaatakkoord getekend wordt – is op 2 november aanstaande.

Duurzame woningen

De gemeenten in Eemland werken samen met (lokale) bouwbedrijven, andere organisaties en inwoners om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Baarnse bedrijven krijgen hierover binnenkort meer informatie. In november worden inwoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over duurzaamheidsmaatregelen. Op de website Duurzaam Bouwloket gemeente Baarn is informatie te vinden over een duurzamer woning: www.duurzaambouwloket.nl.

Laadpalen

Dit najaar komen er op vijf plekken elektrische laadpalen langs de openbare weg, via het samenwerkingsverband MRA-E.  Lees meer informatie over het aanvragen van een openbare laadpaal op www.laadpaal.mrae.nl.

En nog meer op stapel..

Er komt geld beschikbaar voor klimaatmaatregelen in 2018 in de vorm van een speciaal fonds. Ook worden de subsidiemogelijkheden verkend van een meet-en advieshulpmiddel voor bedrijven en de inzet van klimaatambassadeurs.

Op deze en nog meer manieren werken we in Baarn samen aan een duurzamer toekomst!

Kijk ook naar het Tienpuntenplan Duurzaamheid van de gemeente.

Afbeelding Tienpuntenplan Duurzaamheid

Te downloaden: