Dag van de Leerplicht: kijkje bij Amerpoort

Dit item is verlopen op 17-04-2017.

Het recht op onderwijs is iets moois om bij stil te staan. Wethouder Theo Stroo en leerplichtambtenaar Sabrina Kommers namen gisteren een kijkje bij Fido-Nova, een dagbestedingsgroep van Amerpoort. Hier krijgen kinderen en jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht begeleiding. Ze willen wel, maar kunnen niet naar school door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking.“Ook deze kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen. Het is fantastisch om te zien dat hier wordt gekeken wat ieder kind kan en wil en je dus kunt spreken van onderwijs op maat”, aldus Stroo.

Fido-Nova biedt onderwijs

Locatiemanager Ineke Tenthof vertelt: “Fido-Nova is meer dan alleen een dagbesteding. Wij bieden onderwijs dat past bij ieder individu. Een veilige omgeving vinden wij belangrijk, want als je je veilig voelt kun je leren”. Met een digitaal schoolbord geeft de docent interactief onderwijs. De één-op-één begeleiding zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren kunnen groeien. Als blijk van waardering biedt de gemeente Baarn een jaarabonnement aan op de digitale lesmethode.

Over Fido-Nova

Nova is een dagbestedingsgroep van Amerpoort voor jongeren van 13 tot 23 jaar. Deze kinderen en jongeren hebben een ernstig verstandelijke beperking, met moeilijk verstaanbaar gedrag en vaak ook een stoornis in het autismespectrum.

Dag van de Leerplicht

Het recht op onderwijs is goed geregeld in Nederland. Toch zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Op de Dag van de Leerplicht wordt ieder jaar stil gestaan bij het recht op onderwijs.