Denk en praat mee over nieuwe subsidie voor stimuleren gezamenlijke duurzaamheidsplannen

Vanaf 2021 stelt de gemeente Baarn een subsidie beschikbaar voor collectieve aanpakken van isolatie, energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie. Met de subsidie wil de gemeente stimuleren dat eigenaren van een eigen woning of bedrijfspand samen nadenken over gedeelde maatregelen die hun panden duurzamer maken. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen aan te brengen, te isoleren of als energiecoöperatie duurzame energie te (her)winnen. Geïnteresseerden zijn welkom op één van bijeenkomsten die de gemeente in september organiseert.

De gemeente werkt aan een klimaatneutraal Baarn in 2050. De gemeente kan dit niet alleen en werkt daarom samen met initiatieven uit de samenleving, zoals energiecoöperaties en ondernemersverenigingen. Om dit te stimuleren stelt de gemeente de subsidie beschikbaar.

De subsidie is niet bedoeld voor uitvoering van de maatregelen zelf, maar voor de voorbereidings- en advieskosten van collectieve aanpakken. Denk aan het organiseren van een gezamenlijke inkoop van duurzame energie of een voorlichtingscampagne voor duurzamer wonen en werken.

Meepraten en -denken

Geïnteresseerden die volgend jaar mogelijk gebruik willen maken van de subsidieregeling zijn van harte welkom om mee te praten en denken over hoe de regeling eruit komt te zien. Welke effecten zouden bereikt moten worden, aan welke criteria moeten aanvragen voldoen en op welke manier moet de subsidie verdeeld worden?

Aanmelden

De gemeente hoort graag ideeën die hierover leven. Daarvoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvan één digitaal. U kunt zelf kiezen bij welke bijeenkomst u graag aanwezig wilt zijn. De eerste bijeenkomst  is op woensdag 9 september van 20 tot 21:30 uur in De Herberg van Paulus, Stationsweg 16. De tweede – digitale – bijeenkomst is op dinsdag 29 september van 20 tot 21:30 uur via de online vergadertool Microsoft Teams. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan tot 3 september via duurzaam@baarn.nl. Geef daarbij naast uw naam en telefoonnummer ook  duidelijk aan bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

De inbreng uit de bijeenkomsten wordt meegenomen in de subsidieregeling die eind 2020 door de gemeenteraad wordt vastgesteld en vanaf januari 2021 zal ingaan. Verwachting is dat het beschikbare subsidiebudget voor deze regeling ongeveer 100.000 euro per jaar zal bedragen.