Doe mee aan de ondernemerspeiling!

Als ondernemer komt er nu waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op.

Het voortbestaan van je bedrijf komt wellicht in gevaar, je hebt moeite met het behouden van personeel of je ervaart moeilijkheden met het uitvoeren van de landelijke maatregelen. In de regio Utrecht willen we ondernemers zo goed mogelijk door de crisis helpen. Hiervoor hebben we jouw ervaringen rondom de coronacrisis hard nodig.

Regionale ondernemersenquête

Met de eerste regionale ondernemersenquête willen we je vragen om ons inzicht te geven in de problemen en kansen die zich voordoen binnen je bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Met jouw input helpen we elkaar om samen sterker uit de crisis te komen.

Klik hier om de enquête in te vullen.

De enquête staat open tot woensdag 27 mei en het invullen neemt maximaal 10 minuten van je tijd in beslag. De komende maanden worden er nog drie enquêtes uitgestuurd om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Je kunt ons helpen door de enquête door te sturen naar collega-ondernemers.

Heb je als ondernemer uit de regio Utrecht nu al een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem dan contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie).

Dit is een initiatief van VNO NCW Provincie Utrecht en MKB Nederland Midden.