Driekwart inwoners Baarn doet aan sport

Inwoners van Baarn zijn in de afgelopen vier jaar meer gaan bewegen en sporten. Ook hebben zij vaker een gezond gewicht. In 2016 sportte 72 procent van de bevolking, nu is dat 74 procent. Vooral de jeugd van Baarn is sportief, hoewel kinderen en jongeren in de afgelopen jaren wel minder zijn gaan sporten. Tijdens de corona-lockdown in het voorjaar gaf 70 procent van de jeugd aan minder aan sport te doen dan daarvoor. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar Sport en beweging dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door I&O Research.

Wethouder Erwin Jansma is tevreden met de uitkomst van het onderzoek: “De gemeente zet in op vitale inwoners. Bewegen en sporten dragen bij aan de positieve gezondheid van de inwoners van Baarn. Daarom maken we de drempel om te gaan bewegen en sporten zo laag mogelijk. We leggen sport- en speelplekken aan in de openbare ruimte en we financieren zwembaden, sportzalen en sportvelden. Samen met de huisartsen, de sportclubs, de scholen en de welzijnswerkers stimuleren we jong en oud om actief te worden en blijven. Het is goed om te zien dat velen een gezonde leefstijl hebben.”

Sportdeelname in Baarn hoger dan gemiddeld

De sportdeelname ligt in Baarn hoger dan gemiddeld in Nederland en is vergelijkbaar met de rest van de provincie Utrecht. In de provincie Utrecht sport 72 procent van de inwoners, het landelijk gemiddelde is 64 procent. In Nederland doet 69 procent van de 18- tot 54-jarigen en 60 procent van de 55-plussers aan sport. In Baarn is dat respectievelijk 82 en 64 procent.

Sporters te spreken over sportaccommodaties en -voorzieningen

De sporters in Baarn van 12 jaar en ouder zijn positief over de sportvoorzieningen in de gemeente. De officiële binnen- en buitensportaccommodaties beoordeelt men respectievelijk met een 7,5 en een 7,7. Iets lager waarderen gebruikers de sportvoorzieningen in de openbare ruimte (7,0).

Meer bekendheid geven aan declaratiefonds

Actiepunt voor de gemeente is om inwoners meer te informeren over het gemeentelijke declaratiefonds sport en cultuur voor gezinnen met een laag inkomen. Op dit moment kent 24% van de ondervraagden deze regeling. Hier is ruimte voor verbetering. Dit bleek eerder al uit de evaluatie van het gemeentelijk minimabeleid. Meer promotie van het declaratiefonds is dan ook onderdeel van het actieplan armoedebestrijding.