Drugsdealers kunnen hoge dwangsom opgelegd krijgen

De burgemeester van Baarn heeft besloten het mogelijk te maken dat drugsdealers een last onder dwangsom opgelegd krijgen voor het handelen van drugs op straat. Handelaren die zich daarna toch weer schuldig maken aan drugs dealen, moeten dan een flinke som geld betalen náást de strafrechtelijke consequenties van hun handelen. Bedoeling van deze maatregel is het voorkomen van drugshandel en het bevorderen van de veiligheid in de gemeente.

Drugshandel op straat leidt tot drugsoverlast en een aantasting van het veiligheidsgevoel. Daarnaast is het handelen in drugs een voedingsbodem voor ondermijnende (georganiseerde) criminaliteit. Zowel de aanpak van ondermijnende criminaliteit als de bescherming van de jeugd tegen drugs zijn als prioriteiten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente.

Aanpakken

Samen met partners zoals de politie werkt de gemeente samen aan de aanpak van drugshandel op straat, onder meer door verhoogd toezicht. De mogelijkheid om drugsdealers een dwangsom van duizenden euro’s in het vooruitzicht te stellen wanneer ze zich (opnieuw) schuldig maken aan de handel van drugs, helpt bij deze aanpak. Van het opleggen van een last onder dwangsom gaat naar verwachting een preventieve werking uit en zo wordt beoogd herhaling te voorkomen.

Drugshandel op straat verboden

Drugshandel op straat is al verboden in Baarn, zo is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook maakt de APV mogelijk dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om aan overtreders een last onder dwangsom op te leggen. Hiervoor zijn nu zogeheten beleidsregels opgesteld, waardoor deze bevoegdheid ook in de praktijk kan worden gebracht.

Duizenden euro’s betalen

De burgemeester kan een last onder dwangsom opleggen na een rapportage van de politie dat een persoon het verbod op drughandel op straat heeft overtreden. Het maakt daarbij niet uit of de overtreder ook in de gemeente Baarn woont. Iedere volgende overtreding die de politie constateert, moet de overtreder dan binnen zes weken de opgelegde dwangsom betalen. Deze dwangsom varieert in hoogte van 5.000 tot 20.000 euro per overtreding.