Extra raadsvergaderingen over Paleis Soestdijk in juli

Om nog vóór het komende zomerreces een besluit te nemen over het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, komt de Baarnse gemeenteraad in de maand juli een aantal maal extra bij elkaar om te vergaderen.

De vergaderingen zijn op 30 juni en 1, 8 en 15 juli aanstaande en staan geheel in het teken van het voorontwerp bestemmingsplan. De raad heeft voor een aparte vergadercyclus gekozen vanwege belang van het onderwerp en de aandacht die de participatie vraagt.

Alternatieve locatie
In verband met de maatregelen rond het tegengaan van het coronavirus, vinden de vergaderingen plaats op locatie in Groot-Kievitsdal, waar het mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Publiek kan niet aanwezig zijn in de zaal, maar alle vergaderingen zijn live te volgen via gemeentelijke website www.baarn.nl/gemeenteraad en op televisie en internet via de lokale omroep RTV Baarn.

Raadsvergaderingen over Paleis Soestdijk in Groot Kievitsdal

Dinsdag 30 juni vanaf 20.00 uur is een extra raadsvergadering in het kader van 'Informatie in de Raad'. Tijdens deze avond worden diverse presentaties gegeven. 

Woensdag 1 juli vanaf 20.00 uur is de reguliere raadsvergadering in het kader van ‘Informatie in de Raad’. Insprekers moeten zich uiterlijk 24 uur van te voren melden bij de griffier. Dat kan door een e-mail te sturen naar: n.both@baarn.nl of te bellen met 035-5481717.  

Woensdag 8 juli vanaf 20.00 uur debatteren de raadsfracties over het plan tijdens een vergadering in het kader van ‘Debat in de Raad’. 

Woensdag 15 juli vanaf 20.00 uur is er ten slotte de raadsvergadering ‘Besluit in de Raad’, waar een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk wordt genomen.

Voor alle vergaderingen geldt dat er, in verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, geen publiek of pers aanwezig kan zijn. De vergaderingen zijn live te volgen via gemeentelijke website www.baarn.nl/gemeenteraad en op televisie en internet via de lokale omroep RTV Baarn.

Meer informatie
Agenda en stukken van de extra raadsvergaderingen over het voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk zijn gepubliceerd op de site: baarn.raadsinformatie.nl.  (klik op het blauwe pijltje achter het agendapunt) Bij vragen over de vergaderingen kan men contact opnemen met de griffier, per e-mail via n.both@baarn.nl of telefonisch via 035-5481717. Inwoners en belanghebbenden kunnen ook contact opnemen met de diverse raadsfracties. De contactgegevens staan op deze website.