Geef 31 augustus uw mening over de Concept Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeente Baarn nodigt inwoners uit om hun mening te geven over een regionaal plan voor het opwekken van schone energie, de zogenoemde Concept Regionale Energie Strategie (Concept RES).

Baarnaars kunnen zich aanmelden voor een speciale digitale inspraaksessie op maandagavond 31 augustus aanstaande.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is landelijk afgesproken dat alle regio’s in Nederland in kaart brengen welke bijdrage de regio kan leveren voor het opwekken van schone energie. Daarnaast moeten de regio’s aangeven hoeveel warmte er nodig is voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen en hoe deze warmte in 2030 wordt opgewekt. Zo’n voorstel heet een Regionale Energie Strategie (RES).

In onze regio is een Concept RES opgesteld door Regio Amersfoort. Daarin werken de regionale gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg samen. In de Concept RES geeft de regio aan hoeveel duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, welke gebieden kansrijk zijn om de opwek te realiseren, hoe groot de warmtevraag is in de regio en hoe de samenleving betrokken is en wordt om de stap naar schone energie te zetten.

De Concept RES is te vinden op www.resregioamersfoort.nl (onder ‘Over de RES’ > ‘Documenten’) evenals antwoorden op veelgestelde vragen en andere nuttige informatie.

De gemeenteraad van Baarn neemt in september een besluit over de Concept RES. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, kunnen inwoners van Baarn hun inbreng geven tijdens een digitale inspraaksessie op maandagavond 31 augustus aanstaande. Informatie over het exacte tijdstip volgt nog.

Aanmelden

Aanmelden voor de digitale inspraaksessie kan nu al door een e-mail met uw naam te sturen naar mijnmening@baarn.nl of te bellen met de gemeente, tel. 035-5481611. Voor wie moeite ondervindt met het thuis / zelfstandig digitaal deelnemen, kan er desgewenst met begeleiding deelgenomen worden via een computerverbinding in het gemeentehuis van Baarn. Geef dit dan alstublieft duidelijk aan bij uw aanmelding.

De uitkomsten van de digitale inspraak geven de raad een beeld van de ideeën en meningen van inwoners over het opwekken van duurzame energie in onze regio. Ook de binnengekomen reacties uit de eerdere schriftelijke inspraakronde in april worden met de raad gedeeld.