Gemeente Baarn aan de slag met locatie Rembrandtlaan voor huisvesting theater, bibliotheek en volksuniversiteit

Gemeente Baarn gaat plannen uitwerken voor de ver- en nieuwbouw van het Speeldoosgebouw aan de Rembrandtlaan. Het wordt een aantrekkelijke, toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor theater De Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 16 december heeft de gemeenteraad gekozen voor deze locatie met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Eerder werd een amendement met voorstel om te kiezen voor de locatie Arcadeterrein/de Brink verworpen met 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

Investeren in voorzieningen

Wethouder Hugo Prakke: "Het was een lastige afweging, maar ik ben blij dat het besluit nu genomen is. We kunnen nu, samen met De Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit, starten met het uitwerken van de plannen voor de Rembrandtlaan. Het is belangrijk dat we investeren om de cultureel-maatschappelijke voorzieningen te versterken voor Baarn, zeker in deze onzekere tijden. Ik ben ervan overtuigd dat er straks een prachtig vernieuwd gebouw staat, waar voor iedere Baarnaar en Barinees iets te beleven is. Of dat nou gaat om een theatervoorstelling, boeken uitzoeken, een cursus, yogales, muziekoptreden, lezing of gewoon een kopje koffie."  

Gezamenlijke invulling

De gemeente gaat de komende tijd in samenwerking met De Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit de plannen uitwerken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar vierkante meters en technische installaties. Het moet een aantrekkelijk gebouw worden, licht en open, zonder de gezellige sfeer van het huidige theater te verliezen. Ook wordt gewerkt aan de invulling van de samenwerking door de drie partijen in het pand; met aansluitende programma's en gezamenlijke activiteiten.

De voorlopige planning is dat het theater gedurende seizoen 2022/2023 gesloten is voor de ver- en nieuwbouw. In september 2023 kan dan, mits we coronavrij zijn, de feestelijke opening plaatsvinden.

Voordat de bouwactiviteiten starten, worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad en ter inzage gelegd voor inwoners.

Maatschappelijke organisaties in Hoofdstraat 1

Gelijktijdig aan dit traject gaat de gemeente ook werken aan plannen voor de nieuwe invulling van het pand aan de Hoofdstraat 1. Op deze centrale plek komt ruimte vrij voor diverse maatschappelijke organisaties en instellingen, waardoor het een publieke en levendige locatie in het centrum blijft.