Gemeente Baarn ontvangt 33 zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

Na een inzagetermijn van zes weken, zijn in reactie op het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 33 zienswijzen ingediend.

De indieners van de zienswijzen zijn zowel inwoners als organisaties. De zienswijzen zijn geanonimiseerd gepubliceerd op www.baarn.nl/soestdijk

In februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de beantwoording van de zienswijzen en het, al dan niet gewijzigd, vaststellen van het bestemmingsplan. Vervolgens ligt het nog zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden nog beroep instellen bij de Raad van State.

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om het plan 'Made by Holland' van eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep voor Landgoed Paleis Soestdijk mogelijk te maken. Dat plan behelst onder meer de restauratie van het paleis, de tuin en het park. Daarbij komen er ook bouwkundige aanpassingen aan het paleis, zoals een auditorium achter de Soester vleugel en een nieuwe entree aan de achterzijde. Ook wordt de Oranjerie uitgebreid.

Op het zogenaamde marechausseeterrein wordt de bouw van maximaal 98 appartementen mogelijk gemaakt. Op het Herenhuisterrein ('De Parade'), tegenover het paleis, is een (landgoed)winkel-, horeca, hotel- en kleinschalig eventprogramma gepland. De capaciteit van de beide parkeerplaatsen wordt uitgebreid, zowel aan de paleiskant als aan de Herenhuiszijde. Voor een goede ontsluiting van het landgoed worden twee kruispunten in de Amsterdamsestraatweg aangelegd. Omdat het landgoed binnen het Natuurnetwerk Nederland ligt, voorziet het bestemmingsplan ook in compenserende natuurmaatregelen.