Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
 

Zon- en windenergie in gemeente Baarn

Ook gemeente Baarn staat voor de opgave om meer energie te besparen en energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. In de aankomende maanden wil de gemeente Baarn uitgangspunten en criteria definiëren die bepalen of, waar en onder welke voorwaarden ontwikkeling van zonne- en windenergie kan plaatsvinden binnen de gemeente Baarn. Dit zal in samenspraak met inwoners, belangenorganisaties, buurgemeenten en anderen gebeuren. Hierover volgt nadere informatie.