Gemeente heft in 2021 geen belasting voor gebruik gemeentegrond

Ondernemers betalen over 2021, net als over 2020, geen belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten deze precariobelasting niet op te leggen. Het niet-heffen van de belasting is een maatregel om ondernemers in Baarn tegemoet te komen in deze coronatijd.

Eerder dit jaar is besloten om het opleggen van de belasting uit te stellen. Aangezien er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het coronavirus heeft het college besloten om de belasting over dit kalender jaar niet te heffen.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt betaald voor het gebruik van gemeentegrond, Zo betalen horecaondernemers bijvoorbeeld belasting voor het gebruik van hun terras, bouwbedrijven voor het plaatsen van een keet en straatverkopers voor het plaatsen van een verkoopkar of -wagen.


Compensatie vanuit het Rijk

De gemeente heeft van de Rijksoverheid gelden ontvangen die zij in kan zetten als coronacompensatie. De gemeente zet hiervan € 40.000,- in om de gemiste inkomsten te dekken.