Gemeente investeert in vernieuwing openbare ruimte

De komende jaren investeert de gemeente Baarn flink in het integraal vernieuwen van wegen, groen en het riool. Tot 2030 wordt hiervoor 30 miljoen euro ingezet. Voor efficiënte inzet van het geld is een plan opgesteld waarin onderhoudsprojecten goed op elkaar zijn afgestemd. Dit plan – het zogeheten Integraal Beheerplan Openbare Ruimte of IBOR – kijkt daarvoor naar zowel de huidige toestand als de lange termijn. Ook is het plan afgestemd op bekende ontwikkelingen op het gebied van verkeer, woningbouw en duurzame energie. Het eerst aan de beurt voor een grondige vernieuwing zijn de wijken waar dat het meest nodig is in verband met de technische kwaliteit, leeftijd en risico’s van wegdek en riolering. Het reguliere onderhoud van straten en groen loopt naast dit plan overigens gewoon door. Het plan richt zich met name op de extra opgave voor het vernieuwen voor de lange termijn.

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Baarn. Het beheer ervan moet daarom ook op de lange termijn goed geregeld zijn. De wens om dit integraal te doen is met name nu actueel omdat er in de komende jaren veel wegen, groen en riolen vervanging nodig hebben in de wijken die in de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn gebouwd. Baarn onderging in die jaren namelijk een grote groeispurt. En de toegepaste materialen in deze wijken naderen het einde van hun technische levensduur.

Efficiënt werken

Voor de vernieuwing en vervanging van wegen en riolen die de komende jaren nodig is, moet veelal de straat opgebroken worden. Dit biedt een kans om ‘werk met werk’ te maken. Bijvoorbeeld door vervanging van het riool tegelijk te benutten om het wegdek te vernieuwen en daarbij meteen ook af te stemmen met nutsbedrijven die wellicht werkzaamheden in de planning hebben. Dat leidt tot een efficiënte besteding van het geld en vermindert ook werkzaamheden in de toekomst, waardoor nieuw straatwerk in principe jarenlang niet meer open hoeft.

Verder zal rekening worden gehouden de gevolgen van een veranderend klimaat, zoals periodes van droogte, hitte en van fellere regenbuien. Datzelfde geldt voor bekende woningbouwplannen, verkeersplannen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Inbreng inwoners

Belangrijk onderdeel van het IBOR is verder dat bij verschillende projecten de inbreng van inwoners, ondernemers en gebruikers wordt meegenomen. Ook belangrijk is dat het reguliere onderhoud van groen en wegen gewoon doorloopt naast de uitvoering van het IBOR dat zich richt op grootschalig onderhoud op de langere termijn.

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) draagt bij aan een schone, hele en veilige leefomgeving en aan de gewenste beeldkwaliteit, ook voor een toekomst met een aantal belangrijke opgaven voor de gemeente. De gemeenteraad bespreekt het IBOR naar verwachting in de maand april. Informatie en documenten zijn te vinden in de vergaderkalender van de gemeenteraad in april, via  www.baarn.nl/gemeenteraad.