Gemeente kapt momenteel onveilige bomen

Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen.

Vorig jaar is er een reguliere veiligheidscontrole geweest van de ruim 10.000 gemeentelijke bomen, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Uit de controle bleek dat er verspreid over de gemeente 226 bomen in een conditie verkeren waarin helaas kap nodig is voor het garanderen van de veiligheid. Na de kap worden vanaf dit najaar/winter nieuwe jonge bomen herplant die beter bestand zijn tegen een heter en droger klimaat.

De risicobomen worden deze maanden gerooid. Voordat de daadwerkelijke kap plaatsvindt, wordt nog wel bij elke boom een ‘flora- en fauna-check uitgevoerd’ waarbij gekeken wordt of er bijvoorbeeld geen vogels in de boom broeden. Is dat wel het geval, dan wordt de boom pas later gekapt.

Met de Stichting Baarnsche Bomen is afgesproken dat een deel van het hout nuttig wordt hergebruikt.

Herplant jonge bomen
Voor de gekapte bomen komen nieuwe bomen terug. Er worden jonge bomen gekozen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. De herplant van nieuwe bomen vindt plaats vanaf komend najaar/winter.

Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/bomenkap2020