Gemeente kapt onveilige bomen en herplant nieuwe jonge bomen

Voor de veiligheid van mens, dier en eigendom laat de gemeente regelmatig alle gemeentelijke bomen controleren. Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen namelijk een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen. Op dit moment is opnieuw een dergelijke veiligheidscontrole gaande, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Ongeveer twee derde van de ruim 10.000 gemeentelijke bomen is inmiddels gecontroleerd. Uit de controle tot nog toe blijkt dat er verspreid over de gemeente 226 bomen in een conditie verkeren waarin kap nodig is voor het garanderen van de veiligheid. De controle van de overige bomen wordt nog voor het eind van het jaar afgerond. De kap gaat gepaard met het herplanten van nieuwe jonge bomen die beter bestand zijn tegen een heter en droger klimaat.

Dat jaarlijks een klein percentage van één tot anderhalf procent van de bomen afsterft of vanwege ziekte vervangen moet worden, is niet uitzonderlijk. Wat dit jaar opviel is dat voor verschillende bomen de droge – en soms extreem hete – zomerperiode helaas de ‘nekslag’ is geweest. Met name noordelijke boomsoorten, zoals dennen, sparren en berken zijn hier gevoelig voor. Ook kent Baarn relatief veel oudere bomen die in veel gevallen niet over een ideale groeiplaats beschikken. Dit alles maakt deze bomen gevoeliger voor aantasting door zwammen. Verder is er een inhaalslag gemaakt en zijn dit jaar voor het eerst ook de bosplantsoenvakken gecontroleerd. Dit alles draagt bij aan een hoger percentage gevonden risicobomen in deze controleronde.

Van de 226 gevonden risicobomen mogen er 47 zonder kapvergunning gerooid worden. Voor de overige vraagt de gemeente een kapvergunning aan. Vervolgens worden de risicobomen in het komende winterseizoen 2019-2020 gerooid. Met de Stichting Baarnsche Bomen is afgesproken dat een deel van het hout nuttig wordt hergebruikt. Voor de gekapte bomen komen nieuwe bomen terug.

Herplant jonge bomen

Bij het kappen van een boom geldt in de gemeente Baarn in de regel een herplantplicht. Doel daarvan is het in stand houden van het bomenbestand in onze gemeente en bij te dragen aan het verjongen daarvan. Ook bij de kap van de risicobomen maken we gebruik van kans om de diversiteit en duurzaamheid van de bomen in Baarn te vergroten. Zo worden voor de herplant jonge bomen gekozen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Het kan voorkomen dat er ter plaatse helaas geen boom kan worden terug geplant, bijvoorbeeld vanwege de ligging van kabels en leidingen in de grond of omdat er weinig groeiruimte is. In die gevallen wordt een alternatieve locatie in de directe omgeving gezocht. Of er wordt een bijdrage gestort in het Baarnse Bomenfonds, waarmee op andere plekken nieuwe bomen worden herplant.