Gemeente vanaf 2022 verantwoordelijk voor inburgering van statushouders

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Met de komst van deze nieuwe wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders. Op dit moment zijn dat nog de statushouders zelf. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Het college van burgemeester en wethouders stelt in december het plan aan de raad voor om samen te werken met de gemeenten Soest en Bunschoten en alle organisaties die betrokken zijn bij inburgeringsplichtige statushouders die in Baarn wonen of komen wonen.

Inburgeringsplichtige statushouders maken vanaf 2022 samen met betrokken organisaties een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Wethouder André van Roshum: “Door het maken van een persoonlijk plan zorgen we ervoor dat deze mensen zichzelf beter kunnen redden in ons land. In hun persoonlijke plan is onder andere aandacht voor het leren van de taal en het volgen van een stage of het vinden van (vrijwilligers)werk. Dit geeft hen niet alleen betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt of een betere aansluiting op het onderwijs, maar zorgt er ook voor dat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving.”


Bestaande lokale deskundigheid benutten

In Baarn zijn al vele organisaties betrokken bij de begeleiding, opvang en inburgering van statushouders. In de nieuwe aanpak wil de gemeente zoveel mogelijk hun deskundigheid benutten. In de afgelopen maanden zijn al vele partnerorganisaties betrokken bij de invoering van de nieuwe wet. In Baarn valt onder andere te denken aan de lokale organisatie Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), de uitvoeringsorganisatie BBS, het Werkgevers Service Punt (WSP), de taalschool Danner&Danner, de stichting Welzijn Baarn, de Raad van Kerken en het COC Midden-Nederland, afdeling Baarn.

Samenwerken met Bunschoten en Soest om binnen het beschikbare budget te blijven

Door de samenwerking tussen de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest in de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering kunnen de gemeenten integraal en kostenefficiënt de begeleiding van inburgeringsplichtige nieuwkomers vormgeven. Onder andere door schaalgrootte van de groepen en taalklassen is het aantal inburgeraars in Baarn te klein, maar door samen te werken met Bunschoten en Soest kunnen de gemeenten dit efficiënter uitvoeren. Dit maakt het mogelijk de inburgering uit te voeren binnen het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget.