Gemeente verbetert de stoepen in Baarn

De gemeente is begonnen aan de uitvoering van een speciaal plan: het Stoepenplan. Daarin staat hoe en waar de stoepen in Baarn worden verbeterd. Dat gaat niet allemaal in één keer, maar de komende drie jaar wordt telkens een nieuwe stoep aangepakt. Het eerst is de beurt aan stoepen die het het meest nodig hebben. Daarvoor is er eerder een inspectie uitgevoerd van de stoepen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het opnieuw straten van stoepen. De gaten en kuilen worden dan weer rechtgetrokken en de kapotte tegels vervangen.

Op een aantal belangrijke looproutes is alleen herstraten niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat er wortelopdruk is of er inritten zijn met een verlaagde stoeprand (waardoor de schuin) ligt of doordat er overhangend groen is. Een speciaal projectteam gaat dan samen aan de slag om een duurzame oplossing te zoeken. Als het even kan natuurlijk in goede samenspraak met de omwonenden.

Wat is gedaan en wat gebeurt er binnenkort?

  • Componistenwijk (afgerond): o.a. Diepenbrocklaan, Bachlaan, deel Kennedylaan, Beethovenlaan, Haydnlaan, Sweelincklaan, Cornelis Dopperplaan.
  • Bloemenbuurt (afgerond): o.a. Leliestraat, Rozenstraat, kruispunt Bremstraat/Maatkampweg, Tulpstraat.
  • Professorenbuurt (in voorbereiding): o.a. Prof. Asserlaan, Prof. Drionlaan, Prof. Meijerslaan, Prof. Fockema Andreaelaan.