Gemeenteraad Baarn gaat weer vooral digitaal vergaderen

Vanwege de oplopende coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen, hebben de fractievoorzitters van de raad en burgemeester Mark Röell in gezamenlijk overleg afgesproken om weer vooral digitaal te gaan vergaderen.

De volgende afspraken zijn gemaakt m.b.t. de verschillende vergaderingen:

Informatie in de Raad en Besluit in de Raad digitaal

De vergaderingen Informatie in de Raad en Besluit in de Raad vinden in ieder geval tot en met januari 2022 geheel digitaal plaats. Vanzelfsprekend is inspreken bij Informatie in de Raad digitaal mogelijk. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de griffier via griffie@baarn.nl

Debat in de Raad op een coronaproof locatie

Om een goed debat mogelijk te maken en in het belang van de democratische besluitvorming is besloten om -in ieder geval voor de vergaderingen van december en januari- uit te wijken naar een nog nader te bepalen locatie met voldoende ruimte. 

Vergaderingen blijven openbaar

Er is voorlopig helaas geen ruimte voor publiek bij de vergaderingen. Vertegenwoordigers van de pers kunnen alleen na aanmelding bij de griffie aanwezig zijn.

Zoals gebruikelijk zijn alle vergaderingen openbaar te volgen en terug te kijken via de websites van de gemeente of RTV Baarn.