Gemeenteraad behandelt ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op meerdere avonden in september

In september wordt het ontwerpbestemmingplan Landgoed Paleis Soestdijk behandeld door de gemeenteraad. De raad kiest ervoor om bij de behandeling van dit onderwerp meerdere avonden de tijd te nemen voor onder meer informatievergaring en inspraak van inwoners. De vergaderingen in september beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

Het behandelschema van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de gemeenteraad ziet er als volgt uit:

  • Woensdag 1 september vindt de presentatie van het rapport van HBR advocaten plaats. HBR advocaten is de externe adviseur die door de raad zelf is aangesteld. In het rapport zullen de vragen uit het aangenomen amendement van 15 juli 2020 feitelijk en juridisch worden geanalyseerd.
  • Donderdag 2 september vindt de presentatie plaats van het ontwerpbestemmingsplan door de MeyerBergman Erfgoed Groep.
  • Woensdag 8 september en donderdag 9 september kunnen inwoners inspreken in de raadsvergadering over het ontwerpbestemmingsplan. Inwoners kunnen zich daarvoor bij de griffie aanmelden.
  • Woensdag 15 september vindt Debat in de Raad plaats, waarbij de raad over het ontwerpbestemmingsplan debatteert.
  • Woensdag 29 september vindt Besluit in de Raad plaats, waarbij de raad een besluit neemt over het ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad hoopt dat in september de vergaderingen weer geheel fysiek kunnen plaatsvinden, maar dat is afhankelijk van het risiconiveau m.b.t. corona in de provincie Utrecht op dat moment. Het zou dus ook kunnen dat het inspreken geheel digitaal plaats zal moeten vinden. De verwachting is dat hierover eind augustus meer duidelijkheid zal zijn.