Gemeenteraad past vergaderrooster voor februari aan

In aanloop naar de behandeling van het bestemmingplan Landgoed Paleis Soestdijk in de gemeenteraad van februari, kiest de raad ervoor om meerdere avonden te reserveren voor behandeling in de raad. De avonden starten zoals gebruikelijk om 20:00 uur.

Het schema voor de behandeling van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in de raad ziet er als volgt uit:

 • Woensdag 2 februari is er een Informatie in de Raad waarbij de raad informatie ontvangt van adviesbureau HBR advocaten en het college. Ook staan er dan andere onderwerpen op de agenda. Donderdag 3 februari wordt gereserveerd als uitloopdatum.
   
 • Op woensdag 9 februari is het mogelijk om in te spreken over Soestdijk. Donderdag 10 februari wordt gereserveerd als mogelijk uitloopdatum.
  Inwoners kunnen zich tot en met 8 februari 20:00 uur aanmelden bij de griffie om in te spreken via griffie@baarn.nl.
   
 • Woensdag 16 februari vindt het debat in de raad plaats.
   
 • Woensdag 23 februari vindt het besluit in de raad plaats.

Het is nog niet bekend hoe de vergaderingen in februari worden vormgegeven. In november besloot de raad om, vanwege de oplopende coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen, in ieder geval tot en met januari 2022 weer vooral digitaal te gaan vergaderen. Medio januari wordt besloten of de vergaderingen in februari digitaal of fysiek plaatsvinden.

Afgelopen september stelde de raad het ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk vast. Mede naar aanleiding van het advies van HBR-advocaten heeft de raad via amendementen het college de opdracht gegeven om het plan op sommige punten te verduidelijken. Het gaat daarbij vooral om duidelijke specificering en heldere formulering bij de onderwerpen natuurcompensatie, kwaliteit van de restauratie, evenementen en borging van afspraken. HBR-advocaten zal het aangepaste plan en de overeenkomsten doorlezen en in februari de raad adviseren of de wijzigingen goed zijn opgenomen.