Gezocht: leden voor het nieuwe Omgevingspanel van de gemeente Baarn

Vind je het interessant om mee te praten hoe Baarn energieneutraal kan worden? Wil je samen met anderen meedenken over de leefomgeving in Baarn? Dan is het nieuwe Omgevingspanel wellicht iets voor jou. Jouw inbreng is belangrijk voor de gemeente!

Waarom een Omgevingspanel?

De gemeente Baarn bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Bedoeling van deze wet is dat de gemeente inwoners en ondernemers meer betrekt bij plannen voor de leefomgeving. Verder zijn we aan de slag voor een energieneutrale gemeente. Ook hier willen we inwoners en ondernemers nauw bij betrekken.

Het nieuwe Omgevingspanel wordt een belangrijk klankbord voor de gemeente, bestaande uit een groep geïnteresseerde, betrokken Baarnse inwoners en ondernemers. Zij geven inbreng en denken mee met diverse vraagstukken en projecten. Zo ontstaat een beter beeld bij de ideeën die plaatselijk leven, werken we samen aan goede en weloverwogen oplossingen en komen zo tot betere plannen.

Wat doet het Omgevingspanel?

Het nieuwe Omgevingspanel gaat meedenken over de thema’s duurzaamheid en de Omgevingswet (ofwel: de fysieke leefomgeving), en levert hier een actieve inbreng voor. De gemeente raadpleegt het panel regelmatig om samen na te denken welke aanpak goed werkt en welke punten extra aandacht nodig hebben. Denk aan voorlichtingscampagnes (hoe overtuigen we inwoners van het belang van het isoleren van hun woning?) of het organiseren van inbreng van bewoners bij een nieuw bouwplan. Het panel staat overigens los van de mogelijkheden die bestaan om in publiekrechtelijke procedures een reactie te geven of bezwaar te maken.

Naar wie zijn we op zoek?

Iedereen die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij duurzaamheid en/of plannen voor de leefomgeving, nodigen we uit om zich aan te melden. Het is daarvoor wel van belang dat je in Baarn woont of een bedrijf hebt dat gevestigd is in onze gemeente. De thema’s duurzaamheid en de fysieke leefomgeving spreken je aan. Je bekijkt deze thema’s met een brede blik, hebt er zelf ideeën over, vindt het leuk om erover te discussiëren en staat daarbij ook open voor inbreng van anderen. Affiniteit met deze onderwerpen vanuit persoonlijke of professionele ervaring is een pre. Het belangrijkst is dat je het leuk vindt om hierover met ons en anderen van gedachten te wisselen.

Wat vragen we van je?

 • je woont in / hebt een bedrijf in de gemeente Baarn;
 • je bent 16 jaar of ouder;
 • je hebt affiniteit met en/of kennis van duurzaamheid en de fysieke leefomgeving;
 • je hebt een oplossingsgerichte instelling;
 • je staat open voor anderen en hun manier van denken;
 • je bent beschikbaar om eventueel een avond per maand (digitaal) te vergaderen (maximaal anderhalf uur);
  je bent bereid om online deel te nemen aan vragenlijsten en andere werkvormen.

Hoe kan ik me opgeven?

 • meld je aan bij mevrouw E. Tomasouw via e-mailadres e.tomasouw@baarn.nl;
 • vermeld in je bericht je naam, leeftijd en telefoonnummer;
 • laat weten of je inwoner bent of bedrijfseigenaar in Baarn;
 • geef aan waarom je wilt deelnemen;
 • geef aan waar je interesse specifiek naar uitgaat.

Wat is het vervolg?

In juni volgt een terugkoppeling over je deelname aan het Omgevingspanel en de verdere planning voor dit jaar.

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe Omgevingspanel, neem dan contact op met mevrouw E. Tomasouw. Dit kan per mail (e.tomasouw@baarn.nl) of telefonisch tijdens onze openingsuren via 035-5481611.


We kijken uit naar de reacties!