Gezocht: Stembureauleden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Op 17 maart 2021 mogen alle stemgerechtigde Nederlanders hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om het stemproces in de gemeente Baarn goed te laten verlopen zijn er nog zo’n 100 mensen nodig die een belangrijke bijdragen willen leveren als stembureaulid. Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn er tijdens deze verkiezingen extra mensen nodig die zich op het stembureau inzetten. U kunt uzelf aanmelden om zitting te nemen als stembureaulid als u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen. U hoeft hiervoor niet in de gemeente Baarn te wonen.

Taken van een stembureaulid

Stembureauleden hebben verschillende taken. Vanwege de coronamaatregelen zijn de taken tijdens de aankomende verkiezingen uitgebreid. De taken zijn onder andere:

  • Het controleren van de identiteit van de kiezer;
  • Het controleren van de echtheid van de stembiljetten;
  • Het registreren van het aantal uitgebrachte stemmen;
  • Het informeren van kiezers als zij vragen hebben over het stemproces;
  • Het waarborgen van de 1,5 meter afstand;
  • Controleren of stemmers hun handen desinfecteren bij binnenkomst.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren en om op de hoogte te zijn van het meest actuele stemproces, volgen stembureauleden vooraf een online training.

Twee tijdvakken

De verkiezingsdag is ingedeeld in twee tijdvakken: een ochtenddienst en een middagdienst.

  • De ochtenddienst start om 7.00 uur en duurt tot 14.00 uur.
  • De middagdienst start om 13.45 uur en duurt tot 21.00 uur.


Beide ploegen helpen vanaf 21.00 uur met het tellen van de stemmen. Hoe laat de dag eindigt is afhankelijk van hoe nauwkeurig het stemproces overdag verlopen is en hoe snel de stemmen geteld zijn. Bij het invullen van het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur voor een tijdvak opgeven.

Vergoeding

Stembureauleden die een volledige dienst draaien en daarna helpen met tellen, ontvangen hiervoor een netto vergoeding van € 125,-. Voor het afronden van de online training voorafgaand aan de verkiezingen staat nog een vergoeding van € 25,- netto. Daarnaast verzorgen wij de hele dag koffie, thee en een lunch voor de ochtenddienst en een diner voor de avonddienst.

Coronamaatregelen

De gemeente vindt het belangrijk dat stembureauleden veilig hun taak kunnen uitvoeren en dat inwoners veilig kunnen stemmen. Zo is het in alle stembureaus mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast worden er verschillende acties uitgevoerd om de geldende coronamaatregelen te kunnen waarborgen. Er worden bijvoorbeeld spatschermen geplaatst, looproutes gemarkeerd en de stembureaulocaties worden regelmatig schoongemaakt.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u nog vragen voordat u zichzelf aan wilt melden als stembureaulid? Neem dan contact met ons op via het mailadres verkiezingen@baarn.nl. Klik op de blauwe knop hieronder om naar het aanmeldformulier te gaan. Let op! Als u het aanmeldformulier invult, gaan wij er vanuit dat u beschikbaar bent en delen wij u in als stembureaulid.

Aanmelden als stembureaulid