Goed bezochte en nuttige informatieavond Baarnse Erfgoedwaardenkaart

De informatieavond over de Baarnse Erfgoedwaardenkaart trok dinsdag 3 juli veel Baarnaars naar de Paaskerk. Men kon zich laten informeren over hoe de gemeente omgaat met het plaatselijke erfgoed en over de inventarisatie van de waardevolle objecten in Baarn. In een volgende fase wordt duidelijk welke gebouwen, landschappen en archeologische vondsten een benoeming in het gemeentelijk beleid krijgen. Zo kunnen we ons cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties.

Hebt u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nog eens nakijken, dan kunt u deze onder aan deze pagina downloaden en bekijken / printen.

Er is ook een geluidopname van deze avond na te luisteren, via de kerkomroep van de Paaskerk met de volgende link: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10414 (instructie: klik achter ‘Dinsdag 3 juli 2018’ op ‘luisteren’. De opname opent zich. Schuif vervolgens de ‘slider’ vooruit naar het tijdspunt 1:03.00 uur om in de opname bij het begin van de presentatie te komen).

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Voor vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de bijeenkomst of over het erfgoedbeleid in het algemeen is een speciaal e-mailadres beschikbaar: erfgoed@baarn.nl