Hoe de gemeente omgaat met de WOZ-bezwaren

Vanaf 28 mei start de gemeente Baarn met het behandelen van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Door de coronamaatregelen gaan er enkele zaken anders dan gebruikelijk. Hieronder leest u daarover meer.

Opnames alleen uitpandig

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er dit jaar geen inpandige opnames worden uitgevoerd. Wel zullen de objecten door een taxateur van de gemeente Baarn uitpandig worden opgenomen. Dit betekent dat een taxateur rond de panden zal kijken. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal de taxateur dus niet aanbellen bij de desbetreffende adressen. De eigenaren/huurders worden vooraf wel geïnformeerd over de dag waarop de taxateur het pand zal bekijken en binnen welk tijdsbestek zij deze taxateur kunnen verwachten. De taxateur is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs van de gemeente Baarn.

Informatie en foto’s over binnenzijde pand opsturen

Het kan zijn dat uw bezwaarschrift betrekking heeft op zaken aan de binnenzijde van een pand. Deze zaken zijn voor de taxateur niet waarneembaar wanneer deze een uitpandige opname verricht. Als u zaken aan de binnenzijde van de woning wilt laten meewegen in de beoordeling van de taxateur kunt u foto’s en andere informatie per e-mail versturen naar belastingen@baarn.nl . Een andere mogelijkheid is deze per post te versturen naar de afdeling Belastingen van de gemeente Baarn (Postbus 1003, 3740 BA Baarn). Vergeet u hierbij niet het adres en zaaknummer te vermelden. De taxateur zal het ingediende bezwaarschrift, de aanvullingen en de opname in zijn beoordeling van het bezwaarschrift betrekken. Ook kan de taxateur andere informatiebronnen gebruiken zoals bouwtekeningen, bouwvergunningen, luchtfoto’s en streetviewbeelden.

Hoorzittingen schriftelijk of via videocontact

De bezwaren waarin wordt gevraagd om een hoorzitting vragen dit jaar een andere werkwijze dan voorgaande jaren. Volgens de richtlijnen van het RIVM is het nu niet mogelijk fysieke hoorzittingen te laten plaatsvinden. Er zijn hierbij twee alternatieven mogelijk. Bezwaarmakers kunnen ervoor kiezen  de aanvullingen (die zij tijdens de hoorzitting van plan waren te gaan doen) per e-mail toe te sturen. Naast deze schriftelijke hoorzitting kan er ook worden gekozen voor een hoorzitting via een videocontact. Indien u in uw bezwaarschrift heeft verzocht om een hoorzitting, ontvangt u binnenkort een formulier waarin u kunt aangeven naar welk optie uw voorkeur uitgaat. De gemeente Baarn is geen voorstander van telefonisch horen.

Beslistermijn van de gemeente

De gemeente Baarn heeft tot het einde van het jaar de tijd om uitspraak te doen op alle bezwaarschriften. Als het de gemeente niet lukt om de bezwaarschriften voor 31 december 2020 af te handelen, kan de beslistermijn met zes weken worden verlengd. De gemeente doet zijn uiterste best om alle bezwaarschriften zo snel mogelijk af te handelen, ruim binnen de termijn die daarvoor staat.