Ideeën bedenken voor Escher in Baarn

Graficus en wereldberoemd kunstenaar M.C. Escher zichtbaar maken in Baarn, dat is de ambitie. De gemeente Baarn, Coöperatie Centrum Baarn, Theater de Speeldoos en Stichting Culturele Evenementen nodigen inwoners, ondernemers en culturele organisaties uit hieraan mee te werken. 

Er komt een ideeënbrouwerij 'Escher in Baarn' op 14 december in Theater de Speeldoos van 19.30 - 22.00. Tijdens deze avond gaan partijen met elkaar in gesprek. Door Escher meer zichtbaar te maken in Baarn willen de initiatiefnemers het culturele erfgoed levend houden, het centrum versterken en Baarn op de kaart zetten.

Iedereen uit Baarn kan meedoen aan de Ideeënbrouwerij

Tijdens de ideeënbrouwerij worden ideeën bedacht en uitgewerkt om de verbinding tussen Escher en Baarn meer zichtbaar te maken. Het doel van de avond is om tot één of meerdere concrete en uitgewerkte plannen te komen. De ideeënbrouwerij is voor iedereen die het leuk vindt over dit onderwerp mee te denken en/of eraan bij te dragen. Dit kunnen Baarnse ondernemers zijn, culturele organisaties of betrokken inwoners en scholieren.

Escher en Baarn

Escher hoort bij Baarn. De kunstenaar M.C Escher heeft lange tijd in Baarn gewoond. Ook ligt hij in Baarn begraven en zijn er nog sporen van hem in Baarn te vinden. Op het gemeentehuis en bij het Baarnsch Lyceum zijn voorbeelden van het werk van Escher te zien. Daarnaast is de M.C. Escher Foundation in Baarn gevestigd. Deze foundation heeft de rechten over de werken van Escher en zet zich in om de nalatenschap van zijn werk te behouden. Natuurlijk stemmen de initiatiefnemers de plannen die voortkomen uit de ideeënbrouwerij af met de foundation.

De initiatiefnemers

De gemeente Baarn, Coöperatie Centrum Baarn, Theater de Speeldoos en Stichting Culturele Evenementen zijn gezamenlijk initiatiefnemer van deze ideeënbrouwerij. De gemeente helpt in het bijeenbrengen van betrokken organisaties en mensen en bij het maken van de plannen Voor elk idee of plan dat de brainstorm voortbrengt moet ook een financieel plan komen. Er is vanuit de gemeente namelijk vooralsnog geen budget voor dit initiatief.

Aanmelden

Deelname aan de ideeënbrouwerij is gratis. Wel is het nodig om aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 december via j.thijs@baarn.nl. Voor koffie en thee wordt gezorgd.