Informatie over het coronavirus

Laatste update: 11 juni 2020


Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Sinds 1 juni zijn er in Nederland enkele maatregelen weer versoepeld. Naleving van de belangrijkste basisregels is nu belangrijker dan ooit. De overheid gaat ervan uit dat inwoners en ondernemers hun gezonde verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij klachten; bij benauwdheid en/of koorts blijven ook gezinsleden thuis.

Actuele informatie over het coronavirus

Landelijke maatregelen

Regionale maatregelen

Lokale maatregelen

Belangrijke informatie over maatregelen in Baarn

Dienstverlening van de gemeente

De dienstverlening van de gemeente Baarn blijft beschikbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wel zijn er vanwege het coronavirus aanpassingen. Zo zijn er beperkte openingstijden, werkt Burgerzaken volledig op afspraak en het pasfoto-hokje in het gemeentehuis gesloten. Hier leest u daar meer over >

Onderwijs

 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan sinds 8 juni weer volledig naar school.
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan sinds 11 mei weer volledig naar school.
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn sinds 2 juni weer open.
 • Scholen gaan zelf aan de slag met de praktische invulling van de opening. Zij werken dit verder uit volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
 • Scholen informeren ouders en leerlingen over het onderwijs op hun school vanaf 2 juni. 
 • Leerlingen en personeel bewaren 1,5 meter afstand

Sport

 • Kinderen en jongeren hebben sinds 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiĆ«le wedstrijden). Iedere gemeente maakt hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches/jeugdsportcoƶrdinatoren. Daardoor is het mogelijk dat er verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Gemeente Baarn gebruikt het protocol dat door de landelijke sportbonden, NOC*NCF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is vastgesteld om concrete afspraken te maken met de Baarnse sportclubs.
 • Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten > 

Afsluiting parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen rondom het merendeel van de natuurgebieden weer open. Uiteraard zijn de natuurgebieden alleen toegankelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand. Ga naar huis als het te druk is, zodat we de parkeerplaatsen ook open kunnen houden. Bij te grote drukte kan namelijk worden besloten om een parkeerplaats weer (tijdelijk) af te sluiten.

Handhaving

Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Hiertoe is een noodverordening ingesteld, deze vindt u bovenaan deze pagina onder Regionale maatregelen. Door de noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt.

Melding overtreding corona maatregelen

Tijdens de coronacrisis gelden gedragsregels. Wilt u melding maken van een overtreding van de corona-maatregelen, dan kan dat via onderstaande link. Uw melding wordt doorgezet naar onze handhavers. Omdat het drukker is dan normaal vanwege de strengere maatregelen, kunnen zij niet altijd direct reageren, maar wij registreren alle meldingen.

Melding met DigiD

Melding zonder DigiD

Information in English (Government of the Netherlands)

Bron: VRU/ Rijksoverheid / RIVM / GGDrU