Informatie over het coronavirus

Laatste update: 01-04-2020 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid verschillende maatregelen ingesteld. Ze werken daarbij  samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD regio Utrecht (GGDrU). Gemeente Baarn volgt de landelijke richtlijnen.

Op 31 maart is besloten dat de eerder ingestelde maatregelen blijven gelden tot en met 28 april 

De maatregelen zijn:

 • Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020.
 • Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter.
 • Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger)
 • Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.
 • Er vindt geen regulier onderwijs plaats op scholen en universiteiten. Kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen wel naar school. Een lijst met vitale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.
 • Kinderopvang moet zijn gesloten met uitzondering voor de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen moeten zijn gesloten In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.
 • Inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden beoefend moeten zijn gesloten, bv kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattoo shops.
 • Het is verboden om contactberoepen, zoals bijvoorbeeld de kapper aan huis, de rij-instructeur.of een (sport)masseur uit te oefenen.
 • Bij noodzakelijke medische indicaties zijn individuele uitzonderingen mogelijk.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services moeten zijn gesloten.

Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Op 27 maart 2020 is een noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet.

Lees de noodverordening


Websites met actuele informatie

Op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus, en van het RIVM, www.rivm.nl, vindt u de meest actuele informatie over geldende maatregelen en antwoord op vragen rond bijvoorbeeld gezondheid, hygiëne, sport, onderwijs, ondernemen en reizen. 


Hulp voor ondernemers

Klik hier voor een overzicht van de noodmaatregelen voor ondernemers.


Telefoonnummers voor vragen

Voor vragen over het coronavirus is GGD regio Utrecht te bereiken via telefoonnummer 030-6305400. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot en met 17.00 uur. Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (tussen 8.00 en 20.00 uur).


Dienstverlening van de gemeente

De dienstverlening van de gemeente Baarn blijft beschikbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wel zijn er vanwege het coronavirus aanpassingen. Hier leest u daar meer over.


Tijdelijke opheffing blauwe zone parkeerplaatsen Laanstraat en Brink 

De blauwe zones voor de parkeerterreinen Laanstraat en de Brink zijn tot en met 28 april opgeheven. Daarmee wil de gemeente tegemoet komen aan parkeerproblemen van bewoners van het centrum van Baarn die nu thuiswerken. Op de plaatsen waar de blauwe zone tijdelijk niet geldt, is het bord bedekt.

De weekmarkt gaat voorlopig nog wel door op dinsdag, dus dan blijft het verboden om te parkeren op de Brink.



Information in English (RIVM)

Bron: VRU/ Rijksoverheid / RIVM / GGDrU