Informatie over het coronavirus

Laatste update: 14-05-2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld. Ze werken daarbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD regio Utrecht (GGDrU). Gemeente Baarn volgt de landelijke richtlijnen.

Sinds maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is nu belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid >

Lees hier de informatie in eenvoudige taal >

Lees hier veel gestelde vragen en antwoorden over de versoepeling >

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openden op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
 • De praktische invulling van dit principe ligt op dit moment bij de scholen. Daardoor kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
 • Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd is 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

Kinderen en jongeren hebben sinds 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Iedere gemeente maakt hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches/jeugdsportcoördinatoren. Daardoor is het mogelijk dat er verschillen tussen gemeenten ontstaan.

 • Algemeen: kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • In Baarn hervatten we alleen de reguliere trainingen van de jeugd zoals die waren voor de coronamaatregelen ingingen. De groepsgrootte is meestal 10-15 kinderen.
 • De trainingen zijn alleen voor leden van de sportclubs.
 • Er worden geen extra bijeenkomsten, instuiven of wedstrijdjes georganiseerd.
 • Ouders moeten goed afstand van elkaar blijven houden. De sportclubs maken duidelijke afspraken met de ouders over het halen en brengen van de kinderen.
 • Kantine, bar, kleedkamers en toiletten van clubgebouwen blijven gesloten.

Gemeente Baarn gebruikt het protocol dat door de landelijke sportbonden, NOC*NCF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is vastgesteld om concrete afspraken te maken met de Baarnse sportclubs.

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten 

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is sinds 11 mei weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Weekendafsluiting parkeerplaatsen

Vanaf 16 mei zijn de parkeerplaatsen rondom het merendeel van de natuurgebieden weer open. Uiteraard zijn de natuurgebieden alleen toegankelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand. Ga naar huis als het te druk is, zodat we de parkeerplaatsen ook open kunnen houden. Bij te grote drukte kan namelijk worden besloten om een parkeerplaats weer (tijdelijk) af te sluiten.

Geldende maatregelen:

 • Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter. Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar) met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger.
 • Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor versoepeling, lees hier meer over via deze link > 
 • Alle evenementen zijn verboden tot 1 september 2020.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen zijn gesloten. In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services zijn gesloten.
 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, havens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes evenals bij parken, natuurgebieden en stranden moeten zijn gesloten.

Lees hier meer over de stappen waarin de maatregelen de komende maanden worden versoepeld >

Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Hiertoe is een noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet.

Lees de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht van 11 mei 2020 >

Melding overtreding corona maatregelen

Tijdens de coronacrisis gelden gedragsregels. Wilt u melding maken van een overtreding van de corona-maatregelen, dan kan dat via onderstaande link. Uw melding wordt doorgezet naar onze handhavers. Omdat het drukker is dan normaal vanwege de strengere maatregelen, kunnen zij niet altijd direct reageren, maar wij registreren alle meldingen.

Melding met DigiD

Melding zonder DigiD

Websites met actuele informatie

Op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus, en van het RIVM, www.rivm.nl, vindt u de meest actuele informatie over geldende maatregelen en antwoord op vragen rond bijvoorbeeld gezondheid, hygiëne, sport, onderwijs, ondernemen en reizen. 

Hulp voor ondernemers

Klik hier voor een overzicht van de noodmaatregelen voor ondernemers.

Telefoonnummers voor vragen

Voor vragen over het coronavirus is GGD regio Utrecht te bereiken via telefoonnummer 030-6305400. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot en met 17.00 uur. Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (tussen 8.00 en 20.00 uur).

Dienstverlening van de gemeente

De dienstverlening van de gemeente Baarn blijft beschikbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wel zijn er vanwege het coronavirus aanpassingen. Hier leest u daar meer over.

Tijdelijke opheffing blauwe zone parkeerplaatsen Laanstraat en Brink 

De blauwe zones voor de parkeerterreinen Laanstraat en de Brink zijn tot en met 19 mei opgeheven. Daarmee wil de gemeente tegemoet komen aan parkeerproblemen van bewoners van het centrum van Baarn die nu thuiswerken. Op de plaatsen waar de blauwe zone tijdelijk niet geldt, is het bord bedekt.

De weekmarkt op dinsdag gaat door, dus dan blijft het verboden om te parkeren op de Brink.

Non-food kramen op de weekmarkt weer toegestaan

Sinds 13 mei 2020 zijn ook non-food kramen op de markten weer toegestaan. De kramen moeten verspreid over de markt worden opgesteld om drukte te spreiden en om ervoor te zorgen dat personen op de markt onderling een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren. Hier leest u daar meer over en vindt u het Aanwijzingsbesluit uitzondering markten >


Information in English (RIVM)

Bron: VRU/ Rijksoverheid / RIVM / GGDrU

Te downloaden: