Inkoop bomenkap rechtmatig verlopen

De gemeente Baarn heeft een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de rechtmatigheid van de inkoop / aanbesteding van de bomenkap die namens de gemeente is uitgevoerd in 2020. Aanleiding hiervoor was dat door derden de rechtmatigheid van de inkoop publiekelijk ter discussie was gesteld met de suggestie dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling of ‘vriendjespolitiek’.

Gezien de ernst van de beschuldigingen en bescherming van de betrokkenen, heeft de gemeente besloten dit door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Het bureau concludeert op basis van dit onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat er bij de aanbesteding van de bomenkap in 2020 sprake is geweest of zou kunnen zijn van belangenverstrengeling en/of vriendjespolitiek.