Inventarisatie van de groenvakken

Woensdag 6 juni is een medewerker van de firma D. van Dijk Groenbeheer gestart met het inventariseren van de groenvakken binnen de bebouwde kom van Baarn. Hij vergelijkt de werkelijkheid buiten met wat we op de digitale kaart hebben staan en past op een tablet zo nodig de gegevens op de kaart aan. In totaal is hij hier ongeveer 4 weken mee bezig.


Waarom we dat doen? We willen graag actueel houden hoeveel plantsoenen de gemeente in onderhoud heeft en wat het beplantingstype is (gras, heesters, haag, enz.).