Invoering PMD-containers en ondergrondse containers voor restafval

Dit item is verlopen op 17-08-2019.

Vorig jaar kregen huishoudens in veel buurten in Baarn al een container met een oranje deksel voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD).

Het ging om de ophaalwijken waar de gemiddelde grootte van een perceel 130 vierkante meter of meer is. Na de zomervakantie komt de rest van Baarn aan de beurt. Dan ontvangen de huishoudens in deze buurten eerst persoonlijk informatie thuis over de invoering van de PMD-container in hun wijk en de eventuele locatie voor een ondergrondse container voor restafval in hun buurt.

Waarom?

Baarn stapt over op een nieuwe methode van afval inzamelen, het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’. Veel van ons huishoudelijk afval kan opnieuw worden gebruikt als het in een aparte container (dus gescheiden) wordt aangeboden. Daarom zijn er aparte containers voor de verschillende soorten afval. Ook verpakkingsmateriaal van Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) wordt tegenwoordig opnieuw gebruikt. Dat PMD werd eerst alleen ingezameld in zakken. Ervaring leert dat er met een PMD-container veel meer nuttig PMD wordt opgehaald. En ook dat veel huishoudens een container prettiger vinden dan een zak. Daarom schakelen steeds meer gemeenten in Nederland over naar een aparte PMD-container. Ook de gemeenteraad van Baarn heeft daarvoor gekozen met de vaststelling van het gemeentelijk Afvalbeleid in september 2017.

Dat het werkt, blijkt uit het tussenresultaat van de Baarnse wijken waarin het omgekeerd inzamelen al is ingevoerd. Invoering van de extra PMD-container leverde daar 600 ton minder restafval op – oftewel 14 procent minder restafval van wat in heel Baarn per jaar wordt ingezameld.

Wat gebeurt er na de zomervakantie?

Na de zomervakantie wordt er een voorlopig besluit genomen over in welke buurten en op welke plekken er ondergrondse restafval-containers komen. Deze plekken zijn dan dus nog niet definitief. In september en oktober zijn er informatiebijeenkomsten, waar men meer kan horen en zien over de eventuele plekken in de buurt. Ook kan men tijdens of na afloop een mening (zienswijze) geven. Mensen die in buurten wonen waar een ondergrondse container komt, worden hiervoor ook persoonlijk uitgenodigd. Na deze informatie- en overlegronde gaat de gemeente de plekken vastleggen. Daarna kan RMN voorbereidingen treffen voor het plaatsen van de containers, naar verwachting dit najaar. Dan krijgt men ook de PMD-container en wordt eventueel de restafvalcontainer ingenomen.

Als alles klaar is, naar verwachting begin 2020, zamelt Baarn dan omgekeerd afval in, met als doel minder restafval  en meer grondstoffen.