Inwoners tevreden over zorg en ondersteuning via gemeente

Inwoners die contact hebben gehad met het loket Wonen, Zorg en Welzijn of het Lokaal Team van de gemeente zijn goed te spreken over hoe hun hulpvraag is behandeld. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente Baarn heeft laten doen naar de tevredenheid van inwoners over de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo die zij van de gemeente krijgen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de ondersteuning van inwoners verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

“Het is altijd prettig te horen dat Wmo-gebruikers tevreden zijn over onze dienstverlening”, aldus een trotse wethouder van Roshum. “Nog mooier is het als hulp en ondersteuning bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners.”

Wmo-cliënten zijn content met het contact met de gemeente Baarn. Zo voelt 89 procent zich serieus genomen door de medewerker. 83 procent van de inwoners wist ook waar ze terecht konden met hun hulpvraag. Ook zijn inwoners goed te spreken over de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen. 82 procent vindt de kwaliteit goed. Bijna net zoveel inwoners (83 procent) vinden dat de ondersteuning die ze krijgen past bij hun hulpvraag. Ondervraagden geven aan zich door de ondersteuning beter te kunnen redden (87 procent), een betere kwaliteit van leven te hebben (78 procent) en beter te kunnen doen wat ze willen (81 procent).

Cliëntenondersteuner

Hoewel inmiddels meer mensen weten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner (38% ten opzichte van 33% in 2017), kan de bekendheid hiervan nog worden vergroot. Een cliëntondersteuner is iemand die cliënten helpt hun weg te vinden naar zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld de ouderenadviseur, mantelzorgconsulent of een medewerker van Wegwijs of MEE. Deze partijen werken sinds dit jaar samen in PIT Baarn. 

Mantelzorg

In Baarn ontvangt 66 procent van de cliënten hulp van een naaste, een mantelzorger. Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van deze cliënten aangeeft dat de naaste de zorg niet aankan. De gemeente betrekt deze informatie bij de afspraken die zij maakt met de mantelzorgconsulent van Welzijn Baarn over de ondersteuning van mantelzorgers.

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek zijn 870 volwassen inwoners aangeschreven die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervan hebben 352 personen aan het onderzoek deelgenomen. Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst die is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle gemeenten gebruiken dezelfde vragenlijst.