Kap risicobomen

Regelmatig controleert de gemeente de gemeentelijke bomen om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn voor het veilig behouden van de bomen. Helaas kwam onlangs uit controle naar voren dat 8 dennen en 2 acacia’s in het bos langs de Gerrit van der Veenlaan dood zijn. Vanuit de plicht als gemeente zorg te dragen voor veilige bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. Het besluit over deze kapvergunning vindt u onder ‘Officiële bekendmakingen’ op deze pagina’s Gemeentenieuws en in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente via www.officielebekendmakingen.nl. De bomen worden gekapt nadat de kapvergunningprocedure volledig is afgerond.

Boomsoort

Locatie

Reden

8 dennen

Bos Gerrit van der Veenlaan

Dood

2 acacia’s

Wijkamplaan, ingang begraafplaats

Dood

Nieuwe bomen

Gelukkig worden er in Baarn ook veel nieuwe bomen geplant. Komende najaar gaat de gemeente aan de slag met het Bomenplantplan. Hiervoor hebben ook inwoners eerder suggesties doorgegeven. Met het Bomenplantplan staan – als het weer het toelaat – voor het einde van dit jaar 130 nieuwe bomen in de grond. Een aantal bomen in het plan is dit voorjaar al geplant. Het Bomenplanplan is te vinden op de gemeentelijke website via: www.baarn.nl/nieuwebomen.