Kap risicobomen

Regelmatig controleert de gemeente de gemeentelijke bomen om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn voor het veilig behouden van de bomen. Helaas kwam onlangs uit controle naar voren dat 15 bomen verspreid over onze gemeente niet meer behouden kunnen worden. Een overzicht van deze bomen vindt u in de tabel.

Vanuit de plicht als gemeente zorg te dragen voor veilige bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. De aanvraag voor deze kapvergunning vindt u onder ‘Officiële bekendmakingen’ op deze pagina’s Gemeentenieuws en in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente via www.officielebekendmakingen.nl. Over de aanvraag moet nog een besluit genomen worden, dat ook wordt gepubliceerd en waartegen het mogelijk is bezwaar te maken. De bomen worden gekapt nadat de kapvergunningprocedure volledig is afgerond.

Boomsoort

Locatie

Reden

Paardenkastanje

Breitnerstraat

Kastanjebloedings-ziekte

Beuk

Bruglaan (voor nr. 8)

Zwamaantasting

Watercipres

Heemskerklaan

Afsterving

Populier

De Geerenweg (crossterrein)

Zwamaantasting

Berk

Diepenbrocklaan (bij nr. 28)

Zwamaantasting

Populier

Hermesweg (snelweg)

Zwamaantasting

Eik

Hoge Vuurseweg (voor begraafplaats)

Afsterving

Douglasspar

Koudelaan (voor nr. 12)

Afsterving

Linde

Nassaulaan (voor nr. 6)

Zwamaantasting

Beuk

Oude begraafplaats

Zwamaantasting

Paardenkastanje

Pekingtuin

Zwamaantasting

Acacia

Pr. Marielaan (voor nr. 31)

Zwamaantasting

Eik

Slotlaan (voor nr. 4)

Afsterving

Lork

Vinkenhof (voor nr. 6)

Gebreken / belemmering inrit

Beuk

Bosbadlaan (voor tennisbaan)

Afsterving

Nieuwe bomen

In Baarn worden ook veel nieuwe bomen geplant. De gemeente is aan de slag geweest met het Bomenplantplan. Hiervoor hebben ook inwoners eerder suggesties doorgegeven. Het Bomenplanplan is te vinden op de gemeentelijke website via: www.baarn.nl/nieuwebomen.