Lintjesregen: koninklijke onderscheiding voor dhr. Bakker

Maandag 26 april, tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, heeft de heer H. Bakker uit Baarn Koninklijk onderscheiden. De heer Bakker ontving zijn Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Röell.

De heer Bakker heeft zich in de afgelopen jaren op uiteenlopende gebieden zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten.


De heer Bakker 

De heer Bakker was als adviseur vanaf 1997 nauw betrokken bij de werkgroep Stichting Belangenbehartiging Indische Na-Oorlogse Generatie (INOG) die onderdeel was van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap (KJBB).


Maandelijks werden door KJBB/INOG bijeenkomsten georganiseerd. Daarin werd in eerste instantie voornamelijk in groepen de problematiek van de tweede generatie Indische mannen en vrouwen als thema gevoerd. Daarbij werd waar nodig ondersteuning gegeven door maatschappelijk werkenden van Stichting Pelita. Omdat de KJBB zich meer wilde richten op de oudere generatie, werd in 2006 op initiatief van de heer Bakker de zelfstandige vereniging LV-INOG (Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie) opgericht, welke tot doel had het versterken van de onderlinge band. De LV-INOG organiseerde maandelijkse inloopdagen voor haar leden.


Een greep uit de georganiseerde activiteiten was onder andere het lotgenotencontact, zelfhulpgroep- therapieën, themaworkshops, lezingen en jaarlijkse familiedagen. De heer Bakker verzorgde tijdens de inloopdagen regelmatig workshops en lezingen over de problematiek. Begin 2016 werd de LV-INOG helaas opgeheven, vanwege een gebrek aan nieuwe bestuursleden.


Vanuit zijn vak als huisarts was de heer Bakker verbonden geweest aan Hospice Kajan en gaf voorlichting aan het team over stervensbegeleiding vanuit het antroposofisch perspectief. Voor zorginstelling Amerpoort levert hij een belangrijke bijdrage aan de deelraad Verwanten, vanwege zijn medische kennis. Hij behartigt daarbij de belangen van cliënten. Daarnaast adviseert hij het bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en over voorkoming van besmetting tijdens de corona uitbraak. Ook heeft de heer Bakker op zijn 70ste een coördinerende rol op zich genomen bij de COVID-19 teststraat van de GGD Haaglanden.

Verder is de heer Bakker al 40 jaar mantelzorger en bewindvoerder voor zijn verstandelijk en lichamelijk beperkte broer Hans.

De heer Bakker is bevorderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.