Mantelzorgers verdienen waardering

De gemeente Baarn vindt dat de inzet van mantelzorgers steun en waardering verdient. Ook in 2018 kunt u weer het Mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Baarn (Welzijn Baarn). Het gemeentelijk Mantelzorgcompliment wordt gegeven in de vorm van een geldbedrag van € 250,- per zorgvrager.

Er gelden een aantal voorwaarden voor het aanvragen van het Mantelzorgcompliment. Die luiden als volgt:

  • de zorgvrager woont in Baarn;
  • per zorgvrager kan één mantelzorger voor het compliment worden voorgedragen;
  • de voorgedragen mantelzorger is iemand die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een zelfstandige huishouding voert. Let op: zorgvragers die via de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling wonen, worden niet geacht een zelfstandige huishouding te voeren en komen niet voor een Mantelzorgcompliment in aanmerking;
  • het gaat om meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken en is dus niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen, normale opvoedtaken etc.;
  • de zorgvrager werkt mee aan een steekproefsgewijze controle als dit gevraagd wordt.

Om na te gaan of een mantelzorger in aanmerking komt voor een mantelzorgcompliment van de gemeente Baarn moet de zorgvrager een aanvraagformulier invullen.  Het aanvraagformulier (met begeleidende brief) kunt u digitaal invullen op de website van Stichting Welzijn Baarn.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor het aanvragen van het Mantelzorgcompliment is 30 september 2018. Voor het Mantelzorgcompliment heeft de gemeente Baarn elk jaar een vast budget beschikbaar. De Mantelzorgcomplimenten worden uitgegeven op volgorde van de datum van binnenkomst van de aanvraag.