Meedenkavond over toekomst zonder aardgas in Baarn

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over waar de gemeente mee bezig is door medewerkers van de gemeente en bureau Over Morgen. En we vragen u om mee te denken over hoe u betrokken wil worden bij het nadenken over alternatieven voor aardgas, welke informatie u nodig heeft en waar u nog vragen over heeft. We doen dit door middel van een interactieve quiz. Het is daarom handig om een smartphone of tablet mee te nemen, als u die hebt.

Als inwoner, ondernemer en/of organisatie bent van harte welkom op de interactieve bijeenkomst op 3 maart vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur)  in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 in Baarn (naast het gemeentehuis). De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Transitievisie warmte

Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord beloofd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit betekent onder andere dat we onze woningen gaan verwarmen met een duurzaam alternatief. Met aardgas kunnen de doelstellingen namelijk niet worden gehaald. Doelstelling is dat in 2050 de Nederlandse gebouwde omgeving aardgasvrij is. Dat lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al nadenken over de alternatieven.

Daarvoor moeten alle gemeenten in Nederland een zogenoemde ‘Transitievisie Warmte’ maken. Deze visie gaat vragen beantwoorden, zoals: wat is het beste alternatief voor aardgas in welke buurt? En wanneer kan welke wijk van het aardgas af? Deze zaken zijn we nu aan het onderzoeken. Het antwoord op deze vragen is er dus nog niet. Maar omdat het zo’n belangrijke verandering is, nodigen we alle inwoners uit om nu al mee te denken en zich te laten informeren over de Transitievisie Warmte.

Op welke vragen krijgt u antwoorden?

  • Waarom werkt de gemeente aan een onderzoek voor aardgasvrij verwarmen van woningen, bedrijven en andere gebouwen?
  • Met wie werkt de gemeente daaraan?
  • Welke alternatieven voor aardgas zijn er?
  • Wat is de opgave voor Baarn?
  • Waar gaan we de komende jaren aan werken?
  • Wanneer en hoe kunnen inwoners en ondernemers meedenken?
  • Waar kunnen inwoners, bedrijven en andere organisaties informatie krijgen over het verduurzamen van hun woning of (bedrijfs)pand?

Op welke vragen zijn er nu nog géén antwoorden?

  • Wat worden de warmte-oplossingen voor (de verschillende wijken in) Baarn?
  • Welke maatregelen zijn er voor uw woning of pand specifiek nodig?
  • Hoeveel gaat het kosten om uw woning of pand aardgasvrij te maken?

Bij de meedenkbijeenkomst zijn Energiecoaches van Energiek Baarn aanwezig die u kunt aanschieten voor advies over het verduurzamen van uw woning of ander pand. Gratis en onafhankelijk advies kunt u ook opvragen via de website www.duurzaambouwloket.nl

Aanmelden voor de avond

Om een beeld te hebben van hoeveel mensen er komen, vragen we u om zich tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kan per e-mail via duurzaam@baarn.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de avond, kunt u gerust contact opnemen met Annemiek Hollander, e-mail: duurzaam@baarn.nl.