Meedenksessies zon en wind in Baarn

Gemeente Baarn vraagt inwoners mee te denken over ruimte voor duurzame energie

Is er in Baarn ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden? En zo ja, waar kunnen die dan het beste komen? En op welke manier? Over die vragen organiseert de gemeente Baarn op donderdag 27 mei en dinsdagavond 15 juni twee bijeenkomsten. De sessies vinden online plaats. Geïnteresseerde inwoners van Baarn kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl.

“De zoektocht naar ruimte voor duurzame energieopwekking is een actueel thema”, zegt wethouder Hugo Prakke. “Duurzame opwek is een essentieel onderdeel van de Baarnse klimaatambitie. Tegelijk is het een zoektocht hoe we die ambitie kunnen invullen. De stem van inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden mag bij deze zoektocht niet ontbreken. Duurzame energie heeft immers invloed op onze omgeving. Daarom moeten we zorgvuldige afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap of over de vraag hoe inwoners deel kunnen nemen aan een eventueel project. Daarom willen we vanaf het begin van het traject in gesprek met de inwoners.”

Participatie

De inwonersessies maken deel uit van een omvangrijke oriëntatie waarbij de gemeente ook gesprekken voert met belangenorganisaties zoals de Baarnse Klimaatalliantie, het Platform Ondernemend Baarn, EnergiekBaarn en verschillende natuurorganisaties en terreinbeheerders. Ook zoekt de gemeente contact met jongeren rond het thema duurzame energie. Eind van deze maand wordt een kaart gepubliceerd waarop iedereen mogelijke locaties kan aangeven voor windmolens of zonnevelden en zijn of haar bedenkingen kan aangeven. Wethouder Prakke: “Ik roep iedereen op om mee te praten en mee te denken. Samen weten we meer. Alle ideeën zijn welkom.”

Twee sessies

De eerste bijeenkomst van donderdag 27 mei is bedoeld om op te halen welke ideeën er zijn over het opwekken van duurzame energie met zon en wind? Wat is belangrijk en wat niet, welke mogelijkheden zien we, welke voorwaarden en risico’s? De gemeente zal achtergrondinformatie geven over het proces en hoe dit samenhangt met de Regionale Energie Strategie. In de tweede sessie op dinsdag 15 juni wordt alle input samengevat en proberen we een rode draad te ontdekken. In beide sessies is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Geïnteresseerde inwoners kunnen zich voor de sessies van 27 mei en 15 juni (of voor één van beide sessies) aanmelden door een e-mailtje te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl. Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers meer informatie over de tijd en opzet van deze bijeenkomsten.

Wat gebeurt er met de inbreng?

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. De inbreng van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen is voor de gemeente het vertrekpunt voor toekomstig beleid. Uiteraard moet dat beleid passen binnen de wet- en regelgeving en binnen de mogelijkheden van de gemeente; waarschijnlijk kunnen niet alle ingebrachte ideeën en opmerkingen worden gehonoreerd. De hoofdlijnen uit het concept worden gedeeld met iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Daarna wordt het concept afgestemd met de plannen van buurgemeenten en voorgelegd aan het college van burgmeester en wethouders. Na goedkeuring stuurt het college het beleidsplan eind 2021 naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Wanneer de raad ermee instemt, wordt het plan de Baarnse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie 2.0, die begin 2023 wordt vastgesteld, eerst regionaal en daarna landelijk.

Achtergrond

In Baarn wordt ingezet op een duurzame en leefbare omgeving. Nu en later. Een toekomst waar de opwarming van de aarde tot het minimum beperkt blijft. In 2017 hebben 110 organisaties het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend, waarin staat dat Baarn in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal wil zijn. Dit betekent onder meer dat alle energie die in Baarn gebruikt wordt, ook lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment gebeurt dat nog maar weinig. Zelfs als er fors energie wordt bespaard en op alle daken zonnepanelen zijn geplaatst, is het doel nog lang niet gehaald. Om die reden wil de gemeente Baarn samen met inwoners en andere betrokkenen onderzoeken waar ruimte is voor zonnevelden en windmolens. Waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen binnen onze gemeente? En waar juist niet? Dat is een zoektocht.

Video

Bekijk ook de video getiteld ‘Op zoek naar ruimte voor duurzame energie’ voor meer informatie over het onderwerp én met de uitnodiging aan inwoners om zich aan te melden voor de meedenksessies.

Meer informatie is te vinden op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam