Meedenksessies zonne- en windenergie in Baarn op 27 mei en 15 juni

​Is er in Baarn ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden? En zo ja, waar kunnen die dan het beste komen? En op welke manier? Over die vragen organiseert de gemeente Baarn op donderdag 27 mei en dinsdagavond 15 juni twee bijeenkomsten.

De sessies vinden online plaats. Geïnteresseerde inwoners van Baarn kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl. Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers meer informatie over de tijd en opzet van deze bijeenkomsten.