Meer samenwerking tussen de Buitengewoon opsporingsambtenaren van Baarn en Bunschoten

De gemeenten Baarn en Bunschoten gaan met elkaar samenwerken op het gebied van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) in het domein Openbare ruimte. Door deze samenwerking maken de gemeenten optimaal gebruik van elkaars aanwezige capaciteit en kunnen zij elkaar bijspringen als dat nodig is.

De Boa’s hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. Ieder jaar komt het in beide gemeenten wel eens voor dat de Boa-capaciteit onvoldoende is. Baarn en Bunschoten hebben nu afgesproken om elkaar op deze momenten efficiënt en slagvaardig te helpen. Via een samenwerkingsovereenkomst hebben zij nu de mogelijkheid om op een snelle manier Boa’s in het domein Openbare ruimte te kunnen uitwisselen.

De uitwisseling van de Boa’s vindt in eerste instantie plaats bij piekmomenten waarbij de eigen gemeentelijke capaciteit niet toereikend is, publieksevenementen en bij projectmatige inzet (zoals periodieke controles op naleving van de Drank- en Horecawet).

Op 12 oktober om 10.00 uur wordt de overeenkomst in het gemeentehuis van Bunschoten gezamenlijk ondertekend door de burgemeesters Röell en Van de Groep.