Meld verdachte situaties en overlast!

Hoe herkent u verdachte situaties? En hoe kunt u daar vervolgens het beste op reageren? Hierbij geven we u een aantal tips. Bezoekers van de preventie-avonden in de winterperiode herkennen de adviezen wellicht; het zijn dezelfde tips die zij kregen via de training “herken verdacht gedrag” van de politie.

Wanneer is iets verdacht?
Gedrag kan verdacht zijn wanneer het afwijkt van de norm in uw wijk. Bijvoorbeeld wanneer u iemand die u  niet kent en niet kunt plaatsen in uw wijk, doelloos ziet rondhangen of meerdere malen achter elkaar door uw straat ziet rijden of lopen. Iemand die vreemde attributen als een schroevendraaier bij zich heeft of afwijkende kleding draagt zoals handschoenen en een muts bij warm weer, kan verdacht op u overkomen.

Wat kunt u doen?
U kunt vriendelijk en behulpzaam  contact maken met de betreffende persoon en vragen stellen over zijn aanwezigheid (‘Ik zie dat u op zoek bent, kan ik u helpen?’). Hierdoor kan een persoon al afzien van zijn plannen. Als er geen antwoord komt of het antwoord stelt u niet gerust, kan dat een reden zijn om 112 te bellen. U kunt ook meteen 112 bellen als u het niet vertrouwt. 

112 bellen
Bij spoed belt u 112, dus ook als u een verdachte situatie ziet. U krijgt de meldkamer van de politie aan de lijn en geeft aan wat er aan de hand is en waar. De meldkamer zal u vragen naar de verdachte persoon (geslacht, leeftijd, uiterlijk, kleding, bijzondere kenmerken) en vervoersmiddelen (kentekens, in welke richting verplaatst men zich).

Overlast melden
Ook niet-spoedeisende zaken als overlast kunt u melden bij politie of gemeente. Als u 0900-8844 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Meldingen die voor de Boa’s bedoeld zijn, worden door de politie naar de Boa’s doorgezet. Op www.baarn.nl kunt u een Melding woon- en leefomgeving doen, zoals overlast van hangjongeren.

Anoniem melden
Wilt u niet dat bekend wordt dat u een melding doet bij politie of gemeente? Dan kunt u ook anoniem melding doen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Als u anoniem meldt, krijgt u geen terugkoppeling over uw melding van politie of Boa’s, bij een niet-anonieme melding is dat wel het geval.