Metaaldetectoren verboden buiten de bebouwde kom

In de gemeente Baarn geldt al jaren een verbod op metaaldetectoren buiten de bebouwde kom. Het is in de gebieden rond Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge niet toegestaan om een metaaldetector mee te nemen.

De voornaamste reden voor het verbod is de veiligheid. Met een metaaldetector kan men stuiten op munitie en explosieven die zijn achtergebleven na oorlogshandelingen in het verleden. Het opgraven daarvan kan ook vandaag de dag nog levensgevaarlijke situaties opleveren.
 

Alleen met een geldige vergunning mag men een metaaldetector gebruiken in de buitengebieden van de gemeente.