Minder bezwaren op gemeentelijke vergunningen in 2019

In 2019 is het aantal bezwaarschriften tegen vergunningen in de gemeente Baarn gedaald ten opzichte van 2018. Over besluiten in het Sociaal domein – met betrekking tot bijvoorbeeld de zorg – en over Burgerzaken zijn vrijwel geen bezwaarschriften ontvangen. De meeste bezwaren richtten zich tegen kap- of bouwvergunningen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2019 van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Baarn (kortweg: de bezwaarcommissie) dat onlangs is verschenen.

In het jaarverslag geeft de bezwaarcommissie ook enkele aanbevelingen en benoemt wat haar in positieve zin opvalt. Zo krijgt de gemeente een compliment over de verbeterde doorlooptijden en de opbouwende en open houding. De commissie adviseert de gemeente onder meer om haar besluiten nog beter aan inwoners uit te leggen en de informele procedure verder te bekorten – de aanpak waarmee in goed overleg wordt gezocht naar de beste oplossing, zodat een juridische procedure wordt voorkomen.

De gemeente laat zich bij de afhandeling van bezwaarschriften al sinds 2005 adviseren door een externe en onafhankelijke commissie. Deze bezwaarcommissie heeft geen binding met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. De leden wonen en werken buiten Baarn. De commissie draagt bij aan het doel van de gemeente om eerst in gesprek met inwoners te komen tot een oplossing van een bezwaarschrift. Waar nodig brengt de bezwaarcommissie advies uit. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden.

Het Jaarverslag 2019 kunt u onderaan deze pagina downloaden.